Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kreaktiv AS
Juridisk navn:  Kreaktiv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32832500
Svelvikveien 370 2. Etasje Tollbugata 115 Fax: 31305400
3037 Drammen 3041 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 958455542
Aksjekapital: 2.150.537 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/4/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.22%
Resultat  
  
-62.43%
Egenkapital  
  
-29.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.290.000 1.192.000 1.782.000 1.933.000 3.623.000
Resultat: -562.000 -346.000 -655.000 33.000 388.000
Egenkapital: 1.324.000 1.886.000 2.232.000 2.887.000 2.862.000
Regnskap for  Kreaktiv AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.290.000 1.192.000 1.782.000 1.933.000 3.623.000
Driftskostnader -1.866.000 -1.541.000 -2.447.000 -1.896.000 -3.239.000
Driftsresultat -576.000 -348.000 -664.000 37.000 383.000
Finansinntekter 25.000 4.000 22.000 22.000 16.000
Finanskostnader -12.000 -1.000 -12.000 -25.000 -10.000
Finans 13.000 3.000 10.000 -3.000 6.000
Resultat før skatt -562.000 -346.000 -655.000 33.000 388.000
Skattekostnad 0 0 0 -9.000 -104.000
Årsresultat -562.000 -346.000 -655.000 25.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 308.000 244.000 200.000 240.000
Sum omløpsmidler 1.365.000 1.675.000 2.179.000 2.979.000 3.335.000
Sum eiendeler 1.494.000 1.983.000 2.423.000 3.179.000 3.575.000
Sum opptjent egenkapital -908.000 -346.000 0 637.000 612.000
Sum egenkapital 1.324.000 1.886.000 2.232.000 2.887.000 2.862.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 97.000 191.000 273.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 1.494.000 1.983.000 2.423.000 3.180.000 3.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.289.000 1.192.000 1.782.000 1.933.000 3.623.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.290.000 1.192.000 1.782.000 1.933.000 3.623.000
Varekostnad -515.000 -629.000 -839.000 -808.000 -1.468.000
Lønninger -475.000 -33.000 -783.000 -606.000 -824.000
Avskrivning -85.000 -30.000 -35.000 -46.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -791.000 -849.000 -790.000 -436.000 -866.000
Driftskostnader -1.866.000 -1.541.000 -2.447.000 -1.896.000 -3.239.000
Driftsresultat -576.000 -348.000 -664.000 37.000 383.000
Finansinntekter 25.000 4.000 22.000 22.000 16.000
Finanskostnader -12.000 -1.000 -12.000 -25.000 -10.000
Finans 13.000 3.000 10.000 -3.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -562.000 -346.000 -655.000 25.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 85.000 115.000 149.000 195.000
Sum varige driftsmidler 0 85.000 115.000 149.000 195.000
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 212.000 118.000 40.000 34.000
Sum anleggsmidler 129.000 308.000 244.000 200.000 240.000
Varebeholdning 835.000 1.033.000 1.247.000 1.327.000 1.193.000
Kundefordringer 57.000 131.000 92.000 95.000 82.000
Andre fordringer 0 0 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 473.000 511.000 834.000 1.557.000 2.060.000
Sum omløpsmidler 1.365.000 1.675.000 2.179.000 2.979.000 3.335.000
Sum eiendeler 1.494.000 1.983.000 2.423.000 3.179.000 3.575.000
Sum opptjent egenkapital -908.000 -346.000 0 637.000 612.000
Sum egenkapital 1.324.000 1.886.000 2.232.000 2.887.000 2.862.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000 7.000
Leverandørgjeld 45.000 40.000 57.000 111.000 354.000
Betalbar skatt 0 0 0 9.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 60.000 71.000 101.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 -3.000 63.000 52.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 97.000 191.000 273.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 1.494.000 1.983.000 2.423.000 3.180.000 3.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.195.000 1.578.000 1.988.000 2.706.000 2.629.000
Likviditetsgrad 1 8 17. 11. 10. 4.7
Likviditetsgrad 2 3.1 6.6 4.9 6.1 3.1
Soliditet 88.6 95.1 92.1 90.8 80.1
Resultatgrad -44.7 -29.2 -37.3 1.9 10.6
Rentedekningsgrad -55.3 1.5 39.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -36.9 -17.3 -26.5 1.9 11.2
Signatur
20.05.2016
STYRET.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex