Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krestenhaugen Og Nylen Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Krestenhaugen Og Nylen Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90631041
Sætervegen 35 Sætervegen 35 Fax:
2880 Nord-Torpa 2880 Nord-Torpa
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 916841701
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordre Land Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.52%
Resultat  
  
-580.22%
Egenkapital  
  
-116.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.000.000 4.880.000 0 0 0
Resultat: -437.000 91.000 -23.000 -36.000 -36.000
Egenkapital: -60.000 374.000 291.000 314.000 314.000
Regnskap for  Krestenhaugen Og Nylen Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.000.000 4.880.000 0 0 0
Driftskostnader -3.440.000 -4.791.000 -23.000 -36.000 -36.000
Driftsresultat -439.000 88.000 -23.000 -36.000 -36.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Resultat før skatt -437.000 91.000 -23.000 -36.000 -36.000
Skattekostnad 3.000 -7.000 0 0 0
Årsresultat -434.000 83.000 -23.000 -36.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 746.000 1.312.000 1.470.000 783.000 783.000
Sum eiendeler 746.000 1.312.000 1.470.000 783.000 783.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 24.000 -59.000 -36.000 -36.000
Sum egenkapital -60.000 374.000 291.000 314.000 314.000
Sum langsiktig gjeld 0 436.000 978.000 113.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 502.000 200.000 356.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000 1.312.000 1.469.000 783.000 783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000.000 4.880.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.000.000 4.880.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -27.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -231.000 -23.000 -36.000 -36.000
Driftskostnader -3.440.000 -4.791.000 -23.000 -36.000 -36.000
Driftsresultat -439.000 88.000 -23.000 -36.000 -36.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -434.000 83.000 -23.000 -36.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 14.000 910.000 1.447.000 704.000 704.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 30.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 731.000 372.000 23.000 79.000 79.000
Sum omløpsmidler 746.000 1.312.000 1.470.000 783.000 783.000
Sum eiendeler 746.000 1.312.000 1.470.000 783.000 783.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 24.000 -59.000 -36.000 -36.000
Sum egenkapital -60.000 374.000 291.000 314.000 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 436.000 978.000 113.000 113.000
Leverandørgjeld 541.000 483.000 200.000 327.000 327.000
Betalbar skatt 0 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.000 15.000 0 29.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 806.000 502.000 200.000 356.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 746.000 1.312.000 1.469.000 783.000 783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.000 810.000 1.270.000 427.000 427.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.6 7.3 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.1 0.2 0.3
Soliditet 28.5 19.8 40.1 40.1
Resultatgrad -14.6 1.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -13.4 2.5 4 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -58.6 6.9 -1.6 -4.6 -4.6
Signatur
01.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2017
PROKURA
WESTLIE POLLY GUDLAUG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex