Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krf Holding As
Juridisk navn:  Krf Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjordutsikten 9 Fjordutsikten 9 Fax:
3442 Hyggen 3442 Hyggen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 815331842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Østlandske Revisorer As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14575%
Egenkapital  
  
92.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 1.737.000 -12.000 991.000 0
Egenkapital: 665.000 345.000 357.000 18.000
Regnskap for  Krf Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -12.000 -9.000 0
Driftsresultat -13.000 -12.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.750.000 0 1.000.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.750.000 0 1.000.000 0
Resultat før skatt 1.737.000 -12.000 991.000 0
Skattekostnad -6.000 0 -4.000 0
Årsresultat 1.731.000 -12.000 986.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 97.000 1.009.000 18.000
Sum eiendeler 1.772.000 347.000 1.259.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 635.000 315.000 327.000 -12.000
Sum egenkapital 665.000 345.000 357.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 2.000 904.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.771.000 347.000 1.261.000 268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -9.000 0
Driftskostnader -13.000 -12.000 -9.000 0
Driftsresultat -13.000 -12.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.750.000 0 1.000.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.750.000 0 1.000.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 0 -650.000 0
Årsresultat 1.731.000 -12.000 986.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.121.000 0 1.000.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 97.000 9.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 97.000 1.009.000 18.000
Sum eiendeler 1.772.000 347.000 1.259.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 635.000 315.000 327.000 -12.000
Sum egenkapital 665.000 345.000 357.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 2.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 0 -650.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 900.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 2.000 904.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.771.000 347.000 1.261.000 268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 416.000 95.000 105.000 -232.000
Likviditetsgrad 1 1.4 48.5 1.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.4 48.5 1.1 0.1
Soliditet 37.5 99.4 28.3 6.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 0 2.5 13.9
Total kapitalrentabilitet 98.1 -3.5 78.6 0.0
Signatur
05.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex