Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristiania Advokat As
Juridisk navn:  Kristiania Advokat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94058195
Postboks 404 Skøyen Leir Gård Fax: 32149479
0213 Oslo 3536 Noresund
Fylke: Kommune:
Viken Krødsherad
Org.nr: 961868521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/4/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.1%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.055.000 1.148.000 1.246.000 1.544.000 1.408.000
Resultat: -11.000 -11.000 -56.000 32.000 107.000
Egenkapital: 378.000 387.000 396.000 438.000 415.000
Regnskap for  Kristiania Advokat As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.055.000 1.148.000 1.246.000 1.544.000 1.408.000
Driftskostnader -1.068.000 -1.161.000 -1.304.000 -1.517.000 -1.305.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -58.000 28.000 103.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Resultat før skatt -11.000 -11.000 -56.000 32.000 107.000
Skattekostnad 2.000 2.000 13.000 -9.000 -29.000
Årsresultat -9.000 -9.000 -42.000 23.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.000 164.000 195.000 217.000 34.000
Sum omløpsmidler 404.000 405.000 381.000 561.000 612.000
Sum eiendeler 545.000 569.000 576.000 778.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 287.000 296.000 338.000 315.000
Sum egenkapital 378.000 387.000 396.000 438.000 415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 182.000 180.000 337.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 569.000 576.000 777.000 646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.055.000 1.148.000 1.244.000 1.544.000 1.406.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 2.000
Driftsinntekter 1.055.000 1.148.000 1.246.000 1.544.000 1.408.000
Varekostnad -3.000 -1.000 -4.000 0 0
Lønninger -710.000 -767.000 -850.000 -1.084.000 -938.000
Avskrivning -24.000 -33.000 -33.000 -14.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.000 -360.000 -417.000 -419.000 -357.000
Driftskostnader -1.068.000 -1.161.000 -1.304.000 -1.517.000 -1.305.000
Driftsresultat -13.000 -13.000 -58.000 28.000 103.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -9.000 -42.000 23.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 13.000 11.000 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 152.000 184.000 217.000 32.000
Sum varige driftsmidler 127.000 152.000 184.000 217.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 141.000 164.000 195.000 217.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 129.000 115.000 113.000 197.000 119.000
Andre fordringer 15.000 15.000 15.000 99.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 261.000 275.000 253.000 265.000 488.000
Sum omløpsmidler 404.000 405.000 381.000 561.000 612.000
Sum eiendeler 545.000 569.000 576.000 778.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 287.000 296.000 338.000 315.000
Sum egenkapital 378.000 387.000 396.000 438.000 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 9.000 30.000 22.000 100.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 80.000 76.000 110.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 72.000 83.000 123.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 182.000 180.000 337.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 569.000 576.000 777.000 646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.000 223.000 201.000 224.000 381.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.1 1.7 2.6
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.1 1.7 2.7
Soliditet 69.2 6 68.8 56.4 64.2
Resultatgrad -1.2 -1.1 -4.7 1.8 7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.8 -1.9 -9.5 4.1 16.6
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex