Kristiansand Dyrepark AS
Juridisk navn:  Kristiansand Dyrepark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97059700
Kardemomme By Kardemomme By Fax: 38043367
4609 Kardemomme By 4609 Kardemomme By
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 920165931
Aksjekapital: 32.746.000 NOK
Antall ansatte: 354
Etableringsdato: 6/15/1978
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kristiansand dyrepark asa
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.74%
Resultat  
  
23.72%
Egenkapital  
  
-4.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 364.756.000 344.968.000 335.506.000 332.657.000 331.043.000
Resultat: 48.507.000 39.207.000 41.108.000 33.901.000 39.790.000
Egenkapital: 40.998.000 43.075.000 44.065.000 41.058.000 38.107.000
Regnskap for  Kristiansand Dyrepark AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 364.756.000 344.968.000 335.506.000 332.657.000 331.043.000
Driftskostnader -313.743.000 -303.040.000 -291.672.000 -295.309.000 -287.054.000
Driftsresultat 51.013.000 41.928.000 43.834.000 37.349.000 43.989.000
Finansinntekter 443.000 250.000 128.000 163.000 200.000
Finanskostnader -2.949.000 -2.971.000 -2.854.000 -3.610.000 -4.399.000
Finans -2.506.000 -2.721.000 -2.726.000 -3.447.000 -4.199.000
Resultat før skatt 48.507.000 39.207.000 41.108.000 33.901.000 39.790.000
Skattekostnad -11.001.000 -9.429.000 -10.675.000 -5.072.000 -12.090.000
Årsresultat 37.506.000 29.778.000 30.432.000 28.829.000 27.701.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 180.984.000 174.023.000 172.023.000 181.140.000 182.901.000
Sum omløpsmidler 52.158.000 51.022.000 52.482.000 67.130.000 35.309.000
Sum eiendeler 233.142.000 225.045.000 224.505.000 248.270.000 218.210.000
Sum opptjent egenkapital 8.137.000 10.214.000 11.204.000 8.193.000 5.242.000
Sum egenkapital 40.998.000 43.075.000 44.065.000 41.058.000 38.107.000
Sum langsiktig gjeld 76.845.000 81.522.000 87.100.000 90.397.000 94.475.000
Sum kortsiktig gjeld 115.299.000 100.448.000 93.339.000 116.815.000 85.628.000
Sum gjeld og egenkapital 233.142.000 225.045.000 224.504.000 248.270.000 218.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 356.643.000 338.432.000 334.900.000 332.657.000 330.913.000
Andre inntekter 8.113.000 6.536.000 605.000 0 130.000
Driftsinntekter 364.756.000 344.968.000 335.506.000 332.657.000 331.043.000
Varekostnad -41.479.000 -41.700.000 -40.705.000 -42.482.000 -45.119.000
Lønninger -126.439.000 -121.613.000 -114.699.000 -114.647.000 -118.892.000
Avskrivning -19.344.000 -19.506.000 -20.591.000 -24.468.000 -27.062.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.481.000 -120.221.000 -115.677.000 -113.712.000 -95.981.000
Driftskostnader -313.743.000 -303.040.000 -291.672.000 -295.309.000 -287.054.000
Driftsresultat 51.013.000 41.928.000 43.834.000 37.349.000 43.989.000
Finansinntekter 443.000 250.000 128.000 163.000 200.000
Finanskostnader -2.949.000 -2.971.000 -2.854.000 -3.610.000 -4.399.000
Finans -2.506.000 -2.721.000 -2.726.000 -3.447.000 -4.199.000
Konsernbidrag -39.582.000 -30.769.000 -27.488.000 -25.878.000 -22.458.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.506.000 29.778.000 30.432.000 28.829.000 27.701.000
Balanse detaljer          
Goodwill 10.638.000 11.969.000 13.298.000 14.628.000 15.958.000
Sum Immatrielle midler 20.192.000 21.263.000 22.957.000 28.350.000 27.194.000
Fast eiendom 143.755.000 132.071.000 131.742.000 134.852.000 137.320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.037.000 20.689.000 17.324.000 16.846.000 17.292.000
Sum varige driftsmidler 160.792.000 152.760.000 149.066.000 151.698.000 154.612.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.091.000 1.095.000
Sum anleggsmidler 180.984.000 174.023.000 172.023.000 181.140.000 182.901.000
Varebeholdning 16.662.000 21.629.000 21.207.000 20.983.000 14.669.000
Kundefordringer 4.910.000 4.550.000 5.070.000 6.164.000 2.459.000
Andre fordringer 9.428.000 6.120.000 15.169.000 10.598.000 11.452.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.054.000 18.359.000 10.893.000 4.590.000 5.081.000
Sum omløpsmidler 52.158.000 51.022.000 52.482.000 67.130.000 35.309.000
Sum eiendeler 233.142.000 225.045.000 224.505.000 248.270.000 218.210.000
Sum opptjent egenkapital 8.137.000 10.214.000 11.204.000 8.193.000 5.242.000
Sum egenkapital 40.998.000 43.075.000 44.065.000 41.058.000 38.107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 53.599.000 45.042.000 40.251.000 68.459.000 38.898.000
Sum langsiktig gjeld 76.845.000 81.522.000 87.100.000 90.397.000 94.475.000
Leverandørgjeld 7.116.000 4.201.000 7.820.000 4.843.000 4.192.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.756.000 5.393.000 4.669.000 5.283.000 6.578.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.828.000 45.812.000 40.599.000 38.230.000 35.959.000
Sum kortsiktig gjeld 115.299.000 100.448.000 93.339.000 116.815.000 85.628.000
Sum gjeld og egenkapital 233.142.000 225.045.000 224.504.000 248.270.000 218.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.141.000 -49.426.000 -40.857.000 -49.685.000 -50.319.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
Soliditet 17.6 19.1 19.6 16.5 17.5
Resultatgrad 1 12.2 13.1 11.2 13.3
Rentedekningsgrad 17.3 14.1 15.4 10.3 10.0
Gjeldsgrad 4.7 4.2 4.1 5 4.7
Total kapitalrentabilitet 22.1 18.7 19.6 15.1 20.3
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT ANNET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex