Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristiansen & Støkket As
Juridisk navn:  Kristiansen & Støkket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67911010
Strømsveien 229 Strømsveien 229 Fax: 67911011
1472 Fjellhamar 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 913588886
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/4/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.9%
Resultat  
  
67.7%
Egenkapital  
  
14.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.917.000 11.581.000 11.999.000 12.297.000 10.377.000
Resultat: 2.648.000 1.579.000 2.603.000 1.274.000 1.510.000
Egenkapital: 18.889.000 16.477.000 15.244.000 13.088.000 12.536.000
Regnskap for  Kristiansen & Støkket As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.917.000 11.581.000 11.999.000 12.297.000 10.377.000
Driftskostnader -11.064.000 -10.278.000 -9.848.000 -11.516.000 -9.665.000
Driftsresultat 854.000 1.304.000 2.150.000 782.000 713.000
Finansinntekter 1.795.000 277.000 455.000 516.000 797.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -24.000 -1.000
Finans 1.794.000 275.000 452.000 492.000 796.000
Resultat før skatt 2.648.000 1.579.000 2.603.000 1.274.000 1.510.000
Skattekostnad -236.000 -346.000 -447.000 -221.000 -224.000
Årsresultat 2.412.000 1.234.000 2.155.000 1.053.000 1.286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 859.000 2.010.000 2.155.000 2.335.000 2.427.000
Sum omløpsmidler 20.672.000 17.555.000 15.664.000 13.873.000 12.788.000
Sum eiendeler 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000 15.215.000
Sum opptjent egenkapital 4.684.000 16.277.000 15.044.000 12.888.000 12.336.000
Sum egenkapital 18.889.000 16.477.000 15.244.000 13.088.000 12.536.000
Sum langsiktig gjeld 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 2.522.000 2.968.000 2.455.000 3.000.000 2.560.000
Sum gjeld og egenkapital 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000 15.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.917.000 11.563.000 11.902.000 12.297.000 10.377.000
Andre inntekter 0 18.000 97.000 0 0
Driftsinntekter 11.917.000 11.581.000 11.999.000 12.297.000 10.377.000
Varekostnad -5.266.000 -5.568.000 -5.043.000 -5.689.000 -4.786.000
Lønninger -4.035.000 -3.066.000 -3.413.000 -3.996.000 -3.243.000
Avskrivning -198.000 -144.000 -180.000 -149.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.565.000 -1.500.000 -1.212.000 -1.682.000 -1.592.000
Driftskostnader -11.064.000 -10.278.000 -9.848.000 -11.516.000 -9.665.000
Driftsresultat 854.000 1.304.000 2.150.000 782.000 713.000
Finansinntekter 1.795.000 277.000 455.000 516.000 797.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -24.000 -1.000
Finans 1.794.000 275.000 452.000 492.000 796.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.412.000 1.234.000 2.155.000 1.053.000 1.286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 790.000 577.000 722.000 902.000 720.000
Sum varige driftsmidler 790.000 577.000 722.000 902.000 720.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.707.000
Sum anleggsmidler 859.000 2.010.000 2.155.000 2.335.000 2.427.000
Varebeholdning 734.000 817.000 820.000 837.000 818.000
Kundefordringer 4.759.000 4.381.000 3.317.000 2.708.000 5.001.000
Andre fordringer 3.508.000 208.000 227.000 519.000 949.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.671.000 12.150.000 11.300.000 9.809.000 6.020.000
Sum omløpsmidler 20.672.000 17.555.000 15.664.000 13.873.000 12.788.000
Sum eiendeler 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000 15.215.000
Sum opptjent egenkapital 4.684.000 16.277.000 15.044.000 12.888.000 12.336.000
Sum egenkapital 18.889.000 16.477.000 15.244.000 13.088.000 12.536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Leverandørgjeld 409.000 906.000 261.000 492.000 832.000
Betalbar skatt 236.000 346.000 447.000 221.000 224.000
Skyldig offentlige avgifter 1.169.000 1.222.000 1.178.000 1.175.000 1.034.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 708.000 495.000 569.000 1.112.000 469.000
Sum kortsiktig gjeld 2.522.000 2.968.000 2.455.000 3.000.000 2.560.000
Sum gjeld og egenkapital 21.531.000 19.565.000 17.819.000 16.208.000 15.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.150.000 14.587.000 13.209.000 10.873.000 10.228.000
Likviditetsgrad 1 8.2 5.9 6 4.6 5.0
Likviditetsgrad 2 7.9 5.6 6 4.4 4.7
Soliditet 87.7 84.2 85.5 80.8 82.4
Resultatgrad 7.2 11.3 17.9 6.4 6.9
Rentedekningsgrad 8 6 716.7 54.1 1510.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.3 8.1 14.6 8.0 9.9
Signatur
11.09.2018
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG
Prokurister
11.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex