Kristiansund Barnehage Sa
Juridisk navn:  Kristiansund Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71582197
Abc-veien 2 Abc-veien 2 Fax: 71584273
6518 Kristiansund N 6518 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 959960712
Aksjekapital: 153.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 5/16/1989
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.45%
Resultat  
  
-137.9%
Egenkapital  
  
-6.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.644.000 11.501.000 10.997.000 10.075.000 10.411.000
Resultat: -188.000 496.000 503.000 -50.000 504.000
Egenkapital: 2.580.000 2.769.000 2.372.000 1.914.000 1.973.000
Regnskap for  Kristiansund Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.644.000 11.501.000 10.997.000 10.075.000 10.411.000
Driftskostnader -10.846.000 -11.014.000 -10.488.000 -10.107.000 -9.897.000
Driftsresultat -201.000 488.000 509.000 -32.000 515.000
Finansinntekter 20.000 17.000 8.000 8.000 24.000
Finanskostnader -7.000 -9.000 -15.000 -26.000 -34.000
Finans 13.000 8.000 -7.000 -18.000 -10.000
Resultat før skatt -188.000 496.000 503.000 -50.000 504.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -188.000 496.000 503.000 -50.000 504.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.881.000 1.945.000 1.797.000 1.914.000 1.742.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 3.019.000 2.857.000 2.560.000 2.966.000
Sum eiendeler 4.598.000 4.964.000 4.654.000 4.474.000 4.708.000
Sum opptjent egenkapital 2.580.000 2.769.000 2.273.000 1.770.000 1.820.000
Sum egenkapital 2.580.000 2.769.000 2.372.000 1.914.000 1.973.000
Sum langsiktig gjeld 268.000 478.000 686.000 889.000 1.083.000
Sum kortsiktig gjeld 1.750.000 1.716.000 1.596.000 1.671.000 1.652.000
Sum gjeld og egenkapital 4.598.000 4.963.000 4.654.000 4.474.000 4.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.644.000 1.703.000 1.800.000 1.871.000 10.411.000
Andre inntekter 9.000.000 9.798.000 9.197.000 8.203.000 0
Driftsinntekter 10.644.000 11.501.000 10.997.000 10.075.000 10.411.000
Varekostnad -176.000 -207.000 -216.000 -205.000 0
Lønninger -9.403.000 -9.711.000 -9.217.000 -8.629.000 -8.612.000
Avskrivning -156.000 -144.000 -117.000 -97.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.111.000 -952.000 -938.000 -1.176.000 -1.195.000
Driftskostnader -10.846.000 -11.014.000 -10.488.000 -10.107.000 -9.897.000
Driftsresultat -201.000 488.000 509.000 -32.000 515.000
Finansinntekter 20.000 17.000 8.000 8.000 24.000
Finanskostnader -7.000 -9.000 -15.000 -26.000 -34.000
Finans 13.000 8.000 -7.000 -18.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -188.000 496.000 503.000 -50.000 504.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.382.000 1.472.000 1.562.000 1.652.000 1.742.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 499.000 472.000 235.000 262.000 0
Sum varige driftsmidler 1.881.000 1.945.000 1.797.000 1.914.000 1.742.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.881.000 1.945.000 1.797.000 1.914.000 1.742.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 36.000 18.000 16.000 33.000
Andre fordringer 268.000 232.000 471.000 385.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.422.000 2.751.000 2.368.000 2.159.000 2.746.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 3.019.000 2.857.000 2.560.000 2.966.000
Sum eiendeler 4.598.000 4.964.000 4.654.000 4.474.000 4.708.000
Sum opptjent egenkapital 2.580.000 2.769.000 2.273.000 1.770.000 1.820.000
Sum egenkapital 2.580.000 2.769.000 2.372.000 1.914.000 1.973.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 268.000 478.000 686.000 889.000 1.083.000
Leverandørgjeld 33.000 84.000 123.000 211.000 227.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 687.000 735.000 681.000 612.000 586.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.030.000 898.000 793.000 847.000 839.000
Sum kortsiktig gjeld 1.750.000 1.716.000 1.596.000 1.671.000 1.652.000
Sum gjeld og egenkapital 4.598.000 4.963.000 4.654.000 4.474.000 4.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 967.000 1.303.000 1.261.000 889.000 1.314.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.8 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.8 1.5 1.8
Soliditet 56.1 55.8 5 42.8 41.9
Resultatgrad -1.9 4.2 4.6 -0.3 4.9
Rentedekningsgrad -28.7 54.2 33.9 -1.2 15.9
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet -3.9 10.2 11.1 -0.5 11.4
Signatur
03.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex