Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristin By Farstad AS
Juridisk navn:  Kristin By Farstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73977399
Sjølystvegen 67 Sjølystvegen 67 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 991420657
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/21/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-20.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 17.000 8.000 286.000
Resultat: 2.000 4.000 26.000 18.000 14.000
Egenkapital: 540.000 681.000 730.000 745.000 809.000
Regnskap for  Kristin By Farstad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 17.000 8.000 286.000
Driftskostnader -37.000 -5.000 0 0 -277.000
Driftsresultat -37.000 -5.000 17.000 8.000 8.000
Finansinntekter 38.000 9.000 10.000 10.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 38.000 9.000 10.000 10.000 6.000
Resultat før skatt 2.000 4.000 26.000 18.000 14.000
Skattekostnad -1.000 0 -1.000 -3.000 -2.000
Årsresultat 1.000 4.000 25.000 15.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 526.000 597.000 641.000 672.000 709.000
Sum omløpsmidler 20.000 85.000 90.000 75.000 103.000
Sum eiendeler 546.000 682.000 731.000 747.000 812.000
Sum opptjent egenkapital 509.000 581.000 629.000 644.000 709.000
Sum egenkapital 540.000 681.000 730.000 745.000 809.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 1.000 3.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 682.000 731.000 748.000 812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 17.000 8.000 286.000
Driftsinntekter 0 0 17.000 8.000 286.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -271.000
Andre driftskostnader -33.000 0 0 0 -6.000
Driftskostnader -37.000 -5.000 0 0 -277.000
Driftsresultat -37.000 -5.000 17.000 8.000 8.000
Finansinntekter 38.000 9.000 10.000 10.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 38.000 9.000 10.000 10.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 4.000 25.000 15.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.000 10.000 15.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000 10.000 15.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 519.000 586.000 625.000 672.000 709.000
Sum anleggsmidler 526.000 597.000 641.000 672.000 709.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 11.000 14.000 15.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 74.000 76.000 60.000 66.000
Sum omløpsmidler 20.000 85.000 90.000 75.000 103.000
Sum eiendeler 546.000 682.000 731.000 747.000 812.000
Sum opptjent egenkapital 509.000 581.000 629.000 644.000 709.000
Sum egenkapital 540.000 681.000 730.000 745.000 809.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 1.000 3.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 1.000 3.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 682.000 731.000 748.000 812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 85.000 89.000 72.000 101.000
Likviditetsgrad 1 2 9 25.0 51.5
Likviditetsgrad 2 2 0 9 25.1 51.6
Soliditet 98.9 1 99.9 99.6 99.8
Resultatgrad 1 100.0 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.6 3.7 2.4 1.7
Signatur
28.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex