Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristoffer Robinsvei 2 B As
Juridisk navn:  Kristoffer Robinsvei 2 B As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22217900
Grenseveien 73D Grenseveien 73D Fax: 22218111
0663 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936406610
Aksjekapital: 192.433 NOK
Etableringsdato: 6/4/1984 1
Foretakstype: SA
Tidligere navn: oslo transportservice al
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.57%
Resultat  
  
202.07%
Egenkapital  
  
-12.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.333.000 96.195.000 96.759.000 105.700.000 109.014.000
Resultat: 296.000 -290.000 774.000 22.000 53.000
Egenkapital: 9.003.000 10.254.000 10.697.000 11.566.000 13.878.000
Regnskap for  Kristoffer Robinsvei 2 B As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.333.000 96.195.000 96.759.000 105.700.000 109.014.000
Driftskostnader -1.897.000 -96.379.000 -95.892.000 -105.608.000 -108.987.000
Driftsresultat 435.000 -183.000 869.000 92.000 27.000
Finansinntekter 16.000 58.000 73.000 93.000 118.000
Finanskostnader -156.000 -164.000 -168.000 -165.000 -92.000
Finans -140.000 -106.000 -95.000 -72.000 26.000
Resultat før skatt 296.000 -290.000 774.000 22.000 53.000
Skattekostnad -23.000 51.000 -207.000 -22.000 -53.000
Årsresultat 125.000 -239.000 567.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.903.000 14.314.000 14.616.000 14.984.000 15.365.000
Sum omløpsmidler 65.000 12.698.000 13.708.000 15.241.000 15.009.000
Sum eiendeler 13.968.000 27.012.000 28.324.000 30.225.000 30.374.000
Sum opptjent egenkapital 0 328.000 567.000 0 0
Sum egenkapital 9.003.000 10.254.000 10.697.000 11.566.000 13.878.000
Sum langsiktig gjeld 2.335.000 2.487.000 2.861.000 3.124.000 753.000
Sum kortsiktig gjeld 2.630.000 14.271.000 14.766.000 15.536.000 15.743.000
Sum gjeld og egenkapital 13.968.000 27.012.000 28.324.000 30.226.000 30.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.333.000 95.514.000 96.041.000 105.070.000 108.547.000
Andre inntekter 0 681.000 718.000 630.000 467.000
Driftsinntekter 2.333.000 96.195.000 96.759.000 105.700.000 109.014.000
Varekostnad -266.000 -90.974.000 -91.079.000 -100.527.000 -103.324.000
Lønninger -390.000 -3.412.000 -2.775.000 -2.906.000 -3.350.000
Avskrivning -280.000 -344.000 -359.000 -359.000 -383.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -961.000 -1.649.000 -1.679.000 -1.816.000 -1.930.000
Driftskostnader -1.897.000 -96.379.000 -95.892.000 -105.608.000 -108.987.000
Driftsresultat 435.000 -183.000 869.000 92.000 27.000
Finansinntekter 16.000 58.000 73.000 93.000 118.000
Finanskostnader -156.000 -164.000 -168.000 -165.000 -92.000
Finans -140.000 -106.000 -95.000 -72.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 -239.000 567.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.903.000 14.183.000 14.462.000 14.742.000 15.022.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 132.000 153.000 232.000 311.000
Sum varige driftsmidler 13.903.000 14.314.000 14.616.000 14.974.000 15.333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 10.000 32.000
Sum anleggsmidler 13.903.000 14.314.000 14.616.000 14.984.000 15.365.000
Varebeholdning 0 27.000 53.000 60.000 73.000
Kundefordringer 7.000 9.205.000 10.137.000 10.333.000 11.811.000
Andre fordringer 57.000 53.000 265.000 455.000 328.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.414.000 3.252.000 4.393.000 2.798.000
Sum omløpsmidler 65.000 12.698.000 13.708.000 15.241.000 15.009.000
Sum eiendeler 13.968.000 27.012.000 28.324.000 30.225.000 30.374.000
Sum opptjent egenkapital 0 328.000 567.000 0 0
Sum egenkapital 9.003.000 10.254.000 10.697.000 11.566.000 13.878.000
Sum avsetninger til forpliktelser 310.000 162.000 236.000 199.000 253.000
Gjeld til kredittinstitutt 365.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.335.000 2.487.000 2.861.000 3.124.000 753.000
Leverandørgjeld 77.000 0 909.000 747.000 894.000
Betalbar skatt 23.000 0 173.000 27.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 334.000 199.000 304.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.156.000 14.271.000 13.350.000 14.563.000 14.503.000
Sum kortsiktig gjeld 2.630.000 14.271.000 14.766.000 15.536.000 15.743.000
Sum gjeld og egenkapital 13.968.000 27.012.000 28.324.000 30.226.000 30.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.565.000 -1.573.000 -1.058.000 -295.000 -734.000
Likviditetsgrad 1 0 0.9 0.9 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0.9 0.9 1 1.0
Soliditet 64.5 3 37.8 38.3 45.7
Resultatgrad 18.6 -0.2 0.9 0.1 0.0
Rentedekningsgrad 2.8 -1.1 5.2 0.6 1.6
Gjeldsgrad 0.6 1.6 1.6 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 3.2 -0.5 3.3 0.6 0.5
Signatur
08.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex