Krl AS
Juridisk navn:  Krl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92056660
Smedasundet 92 Smedasundet 92 Fax: 52713302
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 887633932
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: rcon as
Regnskapsfører: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0.92%
Egenkapital  
  
13.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 985.000 976.000 980.000 979.000 1.000
Egenkapital: 982.000 865.000 812.000 544.000 1.763.000
Regnskap for  Krl AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -25.000 -20.000 -22.000 0
Driftsresultat -16.000 -25.000 -20.000 -22.000 0
Finansinntekter 1.000.000 1.000.000 1.001.000 1.001.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000.000 1.000.000 1.001.000 1.001.000 1.000
Resultat før skatt 985.000 976.000 980.000 979.000 1.000
Skattekostnad -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 0
Årsresultat 982.000 972.000 978.000 977.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Sum omløpsmidler 1.216.000 1.098.000 845.000 976.000 3.301.000
Sum eiendeler 1.786.000 1.668.000 1.415.000 1.546.000 3.871.000
Sum opptjent egenkapital 882.000 765.000 712.000 444.000 1.663.000
Sum egenkapital 982.000 865.000 812.000 544.000 1.763.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 804.000 803.000 602.000 1.002.000 2.108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.786.000 1.668.000 1.414.000 1.546.000 3.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -25.000 -20.000 -22.000 0
Driftskostnader -16.000 -25.000 -20.000 -22.000 0
Driftsresultat -16.000 -25.000 -20.000 -22.000 0
Finansinntekter 1.000.000 1.000.000 1.001.000 1.001.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000.000 1.000.000 1.001.000 1.001.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 -600.000 -1.076.000 -1.450.000
Årsresultat 982.000 972.000 978.000 977.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 75.000 75.000 75.000 75.000 1.364.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.141.000 1.023.000 770.000 901.000 1.937.000
Sum omløpsmidler 1.216.000 1.098.000 845.000 976.000 3.301.000
Sum eiendeler 1.786.000 1.668.000 1.415.000 1.546.000 3.871.000
Sum opptjent egenkapital 882.000 765.000 712.000 444.000 1.663.000
Sum egenkapital 982.000 865.000 812.000 544.000 1.763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 3.000 2.000 2.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 -600.000 -1.076.000 -1.450.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 650.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 803.000 602.000 1.002.000 2.108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.786.000 1.668.000 1.414.000 1.546.000 3.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 412.000 295.000 243.000 -26.000 1.193.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1 1.6
Soliditet 5 51.9 57.4 35.2 45.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.7 1.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 55.1 58.5 69.4 63.3 0.0
Signatur
21.06.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex