Kroa Di As
Juridisk navn:  Kroa Di As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75773500
Postboks 31 Hovedveien 56 Fax:
8591 Kjøpsvik 8590 Kjøpsvik
Fylke: Kommune:
Nordland Tysfjord
Org.nr: 997269268
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/16/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ájvan Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.45%
Resultat  
  
-3.37%
Egenkapital  
  
-42.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.561.000 1.724.000 1.805.000 1.990.000 1.527.000
Resultat: -184.000 -178.000 -164.000 6.000 27.000
Egenkapital: -612.000 -428.000 -250.000 -86.000 -92.000
Regnskap for  Kroa Di As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.561.000 1.724.000 1.805.000 1.990.000 1.527.000
Driftskostnader -1.677.000 -1.838.000 -1.882.000 -1.891.000 -1.397.000
Driftsresultat -118.000 -114.000 -78.000 99.000 130.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -67.000 -64.000 -87.000 -94.000 -103.000
Finans -67.000 -64.000 -86.000 -94.000 -103.000
Resultat før skatt -184.000 -178.000 -164.000 6.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -184.000 -178.000 -164.000 6.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.018.000 1.093.000 1.167.000 1.183.000 1.247.000
Sum omløpsmidler 93.000 119.000 123.000 168.000 112.000
Sum eiendeler 1.111.000 1.212.000 1.290.000 1.351.000 1.359.000
Sum opptjent egenkapital -712.000 -528.000 -350.000 -186.000 -192.000
Sum egenkapital -612.000 -428.000 -250.000 -86.000 -92.000
Sum langsiktig gjeld 1.124.000 1.217.000 1.252.000 1.149.000 1.240.000
Sum kortsiktig gjeld 599.000 423.000 287.000 288.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 1.111.000 1.212.000 1.289.000 1.351.000 1.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.259.000 1.467.000 1.462.000 1.704.000 1.258.000
Andre inntekter 301.000 257.000 342.000 286.000 269.000
Driftsinntekter 1.561.000 1.724.000 1.805.000 1.990.000 1.527.000
Varekostnad -500.000 -549.000 -597.000 -698.000 -527.000
Lønninger -513.000 -627.000 -560.000 -475.000 -258.000
Avskrivning -74.000 -74.000 -75.000 -64.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -590.000 -588.000 -650.000 -654.000 -550.000
Driftskostnader -1.677.000 -1.838.000 -1.882.000 -1.891.000 -1.397.000
Driftsresultat -118.000 -114.000 -78.000 99.000 130.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -67.000 -64.000 -87.000 -94.000 -103.000
Finans -67.000 -64.000 -86.000 -94.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -184.000 -178.000 -164.000 6.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 983.000 1.018.000 1.054.000 1.090.000 1.125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 75.000 113.000 93.000 122.000
Sum varige driftsmidler 1.018.000 1.093.000 1.167.000 1.183.000 1.247.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.018.000 1.093.000 1.167.000 1.183.000 1.247.000
Varebeholdning 55.000 70.000 65.000 78.000 58.000
Kundefordringer 20.000 0 29.000 49.000 35.000
Andre fordringer 11.000 12.000 20.000 13.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 37.000 9.000 28.000 7.000
Sum omløpsmidler 93.000 119.000 123.000 168.000 112.000
Sum eiendeler 1.111.000 1.212.000 1.290.000 1.351.000 1.359.000
Sum opptjent egenkapital -712.000 -528.000 -350.000 -186.000 -192.000
Sum egenkapital -612.000 -428.000 -250.000 -86.000 -92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 44.000 0 1.000 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 1.124.000 1.217.000 1.252.000 1.149.000 1.240.000
Leverandørgjeld 159.000 184.000 100.000 75.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 107.000 88.000 68.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 131.000 99.000 145.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 599.000 423.000 287.000 288.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 1.111.000 1.212.000 1.289.000 1.351.000 1.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -506.000 -304.000 -164.000 -120.000 -98.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3
Soliditet -55.1 -35.3 -19.4 -6.4 -6.8
Resultatgrad -7.6 -6.6 -4.3 5.0 8.5
Rentedekningsgrad -1.8 -1.8 -0.9 1.1 1.3
Gjeldsgrad -2.8 -3.8 -6.2 -16.7 -15.8
Total kapitalrentabilitet -10.6 -9.4 7.3 9.6
Signatur
28.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex