Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kroa Fah Thai As
Juridisk navn:  Kroa Fah Thai As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63881000
Bjørkelia 41 Kirkeveien 79 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Akershus Fet
Org.nr: 913468686
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/27/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Holt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.48%
Resultat  
  
-148.28%
Egenkapital  
  
-76.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.816.000 1.674.000 1.410.000 1.234.000 748.000
Resultat: -72.000 -29.000 -11.000 125.000 -205.000
Egenkapital: -166.000 -94.000 -65.000 -54.000 -178.000
Regnskap for  Kroa Fah Thai As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.816.000 1.674.000 1.410.000 1.234.000 748.000
Driftskostnader -1.888.000 -1.704.000 -1.423.000 -1.110.000 -954.000
Driftsresultat -72.000 -30.000 -11.000 124.000 -206.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -72.000 -29.000 -11.000 125.000 -205.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -29.000 -11.000 125.000 -205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 9.000 16.000 29.000 21.000
Sum omløpsmidler 132.000 211.000 213.000 145.000 124.000
Sum eiendeler 160.000 220.000 229.000 174.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -193.000 -121.000 -92.000 -81.000 -205.000
Sum egenkapital -166.000 -94.000 -65.000 -54.000 -178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327.000 315.000 293.000 228.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 221.000 228.000 174.000 145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.816.000 1.674.000 1.404.000 1.234.000 748.000
Andre inntekter 0 0 7.000 0 0
Driftsinntekter 1.816.000 1.674.000 1.410.000 1.234.000 748.000
Varekostnad -507.000 -487.000 -381.000 -336.000 -253.000
Lønninger -880.000 -733.000 -593.000 -373.000 -291.000
Avskrivning -9.000 -7.000 -14.000 -14.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -492.000 -477.000 -435.000 -387.000 -403.000
Driftskostnader -1.888.000 -1.704.000 -1.423.000 -1.110.000 -954.000
Driftsresultat -72.000 -30.000 -11.000 124.000 -206.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -29.000 -11.000 125.000 -205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 9.000 16.000 29.000 21.000
Sum varige driftsmidler 28.000 9.000 16.000 29.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 9.000 16.000 29.000 21.000
Varebeholdning 11.000 11.000 10.000 5.000 5.000
Kundefordringer 15.000 15.000 17.000 3.000 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 186.000 186.000 137.000 118.000
Sum omløpsmidler 132.000 211.000 213.000 145.000 124.000
Sum eiendeler 160.000 220.000 229.000 174.000 145.000
Sum opptjent egenkapital -193.000 -121.000 -92.000 -81.000 -205.000
Sum egenkapital -166.000 -94.000 -65.000 -54.000 -178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 28.000 13.000 18.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 63.000 54.000 22.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 223.000 226.000 188.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 327.000 315.000 293.000 228.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 221.000 228.000 174.000 145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 -104.000 -80.000 -83.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.7 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.4
Soliditet -103.1 -42.5 -28.5 -31.0 -122.8
Resultatgrad -1.8 -0.8 10.0 -27.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.4 -4.5 -4.2 -1.8
Total kapitalrentabilitet -44.7 -13.6 -4.8 71.3 -142.1
Signatur
24.04.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex