Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kroa Senter AS
Juridisk navn:  Kroa Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53427282
C/O Innvær Plast As Ternetangen 70 Fax:
5420 Rubbestadneset 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bømlo
Org.nr: 975944883
Aksjekapital: 636.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/1995
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.63%
Resultat  
  
26.17%
Egenkapital  
  
-2.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 642.000 752.000 879.000 910.000 943.000
Resultat: -110.000 -149.000 -140.000 -306.000 -395.000
Egenkapital: -421.000 -410.000 -747.000 -991.000 -964.000
Regnskap for  Kroa Senter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 642.000 752.000 879.000 910.000 943.000
Driftskostnader -428.000 -540.000 -652.000 -843.000 -796.000
Driftsresultat 214.000 211.000 227.000 67.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -324.000 -360.000 -367.000 -373.000 -542.000
Finans -324.000 -360.000 -367.000 -373.000 -542.000
Resultat før skatt -110.000 -149.000 -140.000 -306.000 -395.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -149.000 -140.000 -306.000 -395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.058.000 4.295.000 4.475.000 4.662.000 5.071.000
Sum omløpsmidler 1.970.000 1.761.000 1.429.000 1.253.000 1.020.000
Sum eiendeler 6.028.000 6.056.000 5.904.000 5.915.000 6.091.000
Sum opptjent egenkapital -3.355.000 -3.246.000 -3.097.000 -2.956.000 -2.650.000
Sum egenkapital -421.000 -410.000 -747.000 -991.000 -964.000
Sum langsiktig gjeld 6.308.000 6.361.000 6.513.000 6.694.000 6.788.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 104.000 138.000 213.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 6.028.000 6.055.000 5.903.000 5.916.000 6.090.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 188.000 230.000 238.000 243.000 485.000
Andre inntekter 454.000 522.000 642.000 668.000 458.000
Driftsinntekter 642.000 752.000 879.000 910.000 943.000
Varekostnad 0 0 0 -4.000 -25.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -237.000 -311.000 -332.000 -473.000 -468.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -191.000 -229.000 -320.000 -366.000 -303.000
Driftskostnader -428.000 -540.000 -652.000 -843.000 -796.000
Driftsresultat 214.000 211.000 227.000 67.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -324.000 -360.000 -367.000 -373.000 -542.000
Finans -324.000 -360.000 -367.000 -373.000 -542.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -149.000 -140.000 -306.000 -395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.820.000 3.987.000 4.024.000 4.150.000 4.390.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 238.000 308.000 451.000 513.000 681.000
Sum varige driftsmidler 4.058.000 4.295.000 4.475.000 4.662.000 5.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.058.000 4.295.000 4.475.000 4.662.000 5.071.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 337.000 165.000 19.000 152.000 242.000
Andre fordringer 1.632.000 1.595.000 1.409.000 1.099.000 743.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.970.000 1.761.000 1.429.000 1.253.000 1.020.000
Sum eiendeler 6.028.000 6.056.000 5.904.000 5.915.000 6.091.000
Sum opptjent egenkapital -3.355.000 -3.246.000 -3.097.000 -2.956.000 -2.650.000
Sum egenkapital -421.000 -410.000 -747.000 -991.000 -964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.308.000 6.361.000 6.513.000 6.694.000 6.788.000
Leverandørgjeld 89.000 70.000 66.000 154.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 34.000 72.000 58.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 104.000 138.000 213.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 6.028.000 6.055.000 5.903.000 5.916.000 6.090.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.829.000 1.657.000 1.291.000 1.040.000 754.000
Likviditetsgrad 1 1 16.9 10.4 5.9 3.8
Likviditetsgrad 2 1 16.9 10.4 5.9 3.9
Soliditet -6.8 -12.7 -16.8 -15.8
Resultatgrad 33.3 28.1 25.8 7.4 15.6
Rentedekningsgrad 0.7 0.6 0.6 0.2 0.3
Gjeldsgrad -15.3 -15.8 -8.9 -7.0 -7.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.5 3.8 1.1 2.4
Signatur
26.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex