Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kroa Vår As
Juridisk navn:  Kroa Vår As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48074875
C/O Hilde Høili Langgata 107 C/O Hilde Høili Langgata 107 Fax:
3186 Horten 3186 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold Horten
Org.nr: 912257703
Aksjekapital: 99.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/5/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.5%
Resultat  
  
-4.73%
Egenkapital  
  
4.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.044.000 5.019.000 4.586.000 4.219.000 3.747.000
Resultat: 1.430.000 1.501.000 1.166.000 794.000 676.000
Egenkapital: 103.000 99.000 99.000 121.000 157.000
Regnskap for  Kroa Vår As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.044.000 5.019.000 4.586.000 4.219.000 3.747.000
Driftskostnader -3.611.000 -3.515.000 -3.414.000 -3.424.000 -3.072.000
Driftsresultat 1.432.000 1.505.000 1.173.000 795.000 675.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 4.000 6.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -5.000 -5.000
Finans -2.000 -3.000 -8.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 1.430.000 1.501.000 1.166.000 794.000 676.000
Skattekostnad -329.000 -357.000 -291.000 -213.000 -182.000
Årsresultat 1.101.000 1.144.000 874.000 580.000 493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 276.000 327.000 422.000 499.000
Sum omløpsmidler 1.616.000 1.670.000 1.375.000 824.000 696.000
Sum eiendeler 1.893.000 1.946.000 1.702.000 1.246.000 1.195.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 0 0 22.000 58.000
Sum egenkapital 103.000 99.000 99.000 121.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 6.000 5.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 1.785.000 1.841.000 1.598.000 1.115.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 1.893.000 1.946.000 1.702.000 1.246.000 1.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.044.000 4.957.000 4.586.000 4.219.000 3.747.000
Andre inntekter 0 63.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.044.000 5.019.000 4.586.000 4.219.000 3.747.000
Varekostnad -1.976.000 -1.950.000 -1.886.000 -2.034.000 -1.649.000
Lønninger -824.000 -792.000 -735.000 -706.000 -660.000
Avskrivning -64.000 -52.000 -95.000 -95.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -747.000 -721.000 -698.000 -589.000 -647.000
Driftskostnader -3.611.000 -3.515.000 -3.414.000 -3.424.000 -3.072.000
Driftsresultat 1.432.000 1.505.000 1.173.000 795.000 675.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 4.000 6.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -5.000 -5.000
Finans -2.000 -3.000 -8.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.097.000 -1.144.000 -897.000 -616.000 -550.000
Årsresultat 1.101.000 1.144.000 874.000 580.000 493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 178.000 223.000 261.000 348.000 435.000
Sum Immatrielle midler 178.000 223.000 261.000 348.000 435.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 53.000 66.000 74.000 64.000
Sum varige driftsmidler 99.000 53.000 66.000 74.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 277.000 276.000 327.000 422.000 499.000
Varebeholdning 72.000 99.000 100.000 82.000 103.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 3.000 2.000 6.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.543.000 1.568.000 1.273.000 736.000 591.000
Sum omløpsmidler 1.616.000 1.670.000 1.375.000 824.000 696.000
Sum eiendeler 1.893.000 1.946.000 1.702.000 1.246.000 1.195.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 0 0 22.000 58.000
Sum egenkapital 103.000 99.000 99.000 121.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 6.000 5.000 10.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 6.000 5.000 10.000 10.000
Leverandørgjeld 30.000 48.000 124.000 69.000 80.000
Betalbar skatt 330.000 356.000 296.000 214.000 173.000
Skyldig offentlige avgifter 170.000 131.000 128.000 75.000 98.000
Utbytte -1.097.000 -1.144.000 -897.000 -616.000 -550.000
Annen kortsiktig gjeld 155.000 162.000 153.000 141.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.785.000 1.841.000 1.598.000 1.115.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 1.893.000 1.946.000 1.702.000 1.246.000 1.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -169.000 -171.000 -223.000 -291.000 -331.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6
Soliditet 5.4 5.1 5.8 9.7 13.1
Resultatgrad 28.4 3 25.6 18.8 18.0
Rentedekningsgrad 286.4 250.8 117.3 159.8 136.2
Gjeldsgrad 17.4 18.7 16.2 9.3 6.6
Total kapitalrentabilitet 75.8 77.5 6 64.1 57.0
Signatur
29.08.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex