Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kroaldz AS
Juridisk navn:  Kroaldz AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73920027
Devlesvingen 48 Devlesvingen 48 Fax:
7041 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989210017
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A Fossan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-700%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -1.000 -151.000 2.000 1.000
Egenkapital: 2.000 10.000 11.000 161.000 160.000
Regnskap for  Kroaldz AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.000
Driftsresultat -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 9.000
Finanskostnader 0 0 -150.000 0 0
Finans 0 0 -150.000 2.000 9.000
Resultat før skatt -8.000 -1.000 -151.000 2.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -1.000 -151.000 1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 2.000 10.000 11.000 12.000 324.000
Sum eiendeler 2.000 10.000 11.000 162.000 474.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -132.000 -131.000 19.000 18.000
Sum egenkapital 2.000 10.000 11.000 161.000 160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 314.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 10.000 11.000 161.000 474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.000
Driftskostnader -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.000
Driftsresultat -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 9.000
Finanskostnader 0 0 -150.000 0 0
Finans 0 0 -150.000 2.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -310.000
Årsresultat -8.000 -1.000 -151.000 1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 150.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 10.000 11.000 12.000 324.000
Sum omløpsmidler 2.000 10.000 11.000 12.000 324.000
Sum eiendeler 2.000 10.000 11.000 162.000 474.000
Sum opptjent egenkapital -140.000 -132.000 -131.000 19.000 18.000
Sum egenkapital 2.000 10.000 11.000 161.000 160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -310.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 314.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 10.000 11.000 161.000 474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 10.000 11.000 12.000 10.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 1.1
Soliditet 1 1 1 100.0 33.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 2.0
Total kapitalrentabilitet -9.1 0.6 0.4
Signatur
11.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex