Kroatiaperler As
Juridisk navn:  Kroatiaperler As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99238899
Agronomveien 7 Agronomveien 7 Fax:
1187 Oslo 1187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996968022
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/25/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Abacist As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.52%
Resultat  
  
-9.2%
Egenkapital  
  
10.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.987.000 3.376.000 3.040.000 2.906.000 3.627.000
Resultat: 1.066.000 1.174.000 929.000 680.000 1.313.000
Egenkapital: 209.000 189.000 148.000 102.000 1.776.000
Regnskap for  Kroatiaperler As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.987.000 3.376.000 3.040.000 2.906.000 3.627.000
Driftskostnader -1.933.000 -2.212.000 -2.120.000 -2.299.000 -2.508.000
Driftsresultat 1.055.000 1.163.000 920.000 608.000 1.119.000
Finansinntekter 12.000 9.000 10.000 72.000 198.000
Finanskostnader -1.000 1.000 -1.000 0 -4.000
Finans 11.000 10.000 9.000 72.000 194.000
Resultat før skatt 1.066.000 1.174.000 929.000 680.000 1.313.000
Skattekostnad -245.000 -283.000 -233.000 -184.000 -356.000
Årsresultat 820.000 891.000 696.000 496.000 957.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 138.000 169.000 177.000 204.000 230.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 2.622.000 2.292.000 1.941.000 4.143.000
Sum eiendeler 2.386.000 2.791.000 2.469.000 2.145.000 4.373.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 89.000 48.000 2.000 1.671.000
Sum egenkapital 209.000 189.000 148.000 102.000 1.776.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.177.000 2.602.000 2.321.000 2.043.000 2.598.000
Sum gjeld og egenkapital 2.386.000 2.792.000 2.469.000 2.145.000 4.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.987.000 3.376.000 3.040.000 2.906.000 3.627.000
Driftsinntekter 2.987.000 3.376.000 3.040.000 2.906.000 3.627.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.459.000 -1.756.000 -1.693.000 -1.738.000 -2.059.000
Avskrivning -31.000 -28.000 -27.000 -27.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -443.000 -428.000 -400.000 -534.000 -422.000
Driftskostnader -1.933.000 -2.212.000 -2.120.000 -2.299.000 -2.508.000
Driftsresultat 1.055.000 1.163.000 920.000 608.000 1.119.000
Finansinntekter 12.000 9.000 10.000 72.000 198.000
Finanskostnader -1.000 1.000 -1.000 0 -4.000
Finans 11.000 10.000 9.000 72.000 194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -850.000 -650.000 -2.170.000 -1.000.000
Årsresultat 820.000 891.000 696.000 496.000 957.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 124.000 151.000 177.000 204.000 230.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 18.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 138.000 169.000 177.000 204.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 138.000 169.000 177.000 204.000 230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 298.000 37.000 37.000 293.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.949.000 2.585.000 2.255.000 1.648.000 4.092.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 2.622.000 2.292.000 1.941.000 4.143.000
Sum eiendeler 2.386.000 2.791.000 2.469.000 2.145.000 4.373.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 89.000 48.000 2.000 1.671.000
Sum egenkapital 209.000 189.000 148.000 102.000 1.776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 13.000 21.000 75.000 28.000
Betalbar skatt 246.000 282.000 233.000 184.000 356.000
Skyldig offentlige avgifter 79.000 113.000 98.000 91.000 117.000
Utbytte -800.000 -850.000 -650.000 -2.170.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.016.000 1.344.000 1.319.000 1.193.000 1.097.000
Sum kortsiktig gjeld 2.177.000 2.602.000 2.321.000 2.043.000 2.598.000
Sum gjeld og egenkapital 2.386.000 2.792.000 2.469.000 2.145.000 4.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 20.000 -29.000 -102.000 1.545.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.0 1.6
Soliditet 8.8 6.8 6 4.8 40.6
Resultatgrad 35.3 34.4 30.3 20.9 30.9
Rentedekningsgrad 1 9 329.3
Gjeldsgrad 10.4 13.8 15.7 20.0 1.5
Total kapitalrentabilitet 44.7 4 37.7 31.7 30.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex