Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kruge AS
Juridisk navn:  Kruge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32242900
Postboks 78 Industriveien 7 Fax: 32848028
3431 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 950031468
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.72%
Resultat  
  
-42.52%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 63.802.000 69.895.000 61.308.000 58.508.000 45.502.000
Resultat: 3.460.000 6.020.000 2.184.000 1.848.000 544.000
Egenkapital: 21.341.000 20.731.000 19.239.000 19.678.000 19.329.000
Regnskap for  Kruge AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 63.802.000 69.895.000 61.308.000 58.508.000 45.502.000
Driftskostnader -60.375.000 -63.753.000 -58.485.000 -56.458.000 -45.073.000
Driftsresultat 3.426.000 6.142.000 2.824.000 2.050.000 430.000
Finansinntekter 197.000 98.000 298.000 67.000 222.000
Finanskostnader -163.000 -221.000 -938.000 -269.000 -108.000
Finans 34.000 -123.000 -640.000 -202.000 114.000
Resultat før skatt 3.460.000 6.020.000 2.184.000 1.848.000 544.000
Skattekostnad -850.000 -1.528.000 -623.000 -499.000 -206.000
Årsresultat 2.610.000 4.492.000 1.561.000 1.349.000 338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.578.000 796.000 648.000 3.887.000 4.381.000
Sum omløpsmidler 30.053.000 33.129.000 29.249.000 26.848.000 23.200.000
Sum eiendeler 31.631.000 33.925.000 29.897.000 30.735.000 27.581.000
Sum opptjent egenkapital 15.341.000 14.731.000 13.239.000 13.678.000 13.329.000
Sum egenkapital 21.341.000 20.731.000 19.239.000 19.678.000 19.329.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.290.000 13.195.000 10.659.000 11.056.000 8.252.000
Sum gjeld og egenkapital 31.631.000 33.926.000 29.898.000 30.734.000 27.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.802.000 69.895.000 61.232.000 58.508.000 45.361.000
Andre inntekter 0 0 77.000 0 141.000
Driftsinntekter 63.802.000 69.895.000 61.308.000 58.508.000 45.502.000
Varekostnad -37.629.000 -42.197.000 -39.893.000 -38.391.000 -28.202.000
Lønninger -12.125.000 -11.797.000 -10.220.000 -9.267.000 -8.661.000
Avskrivning -189.000 -110.000 -211.000 -233.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.432.000 -9.649.000 -8.161.000 -8.567.000 -7.965.000
Driftskostnader -60.375.000 -63.753.000 -58.485.000 -56.458.000 -45.073.000
Driftsresultat 3.426.000 6.142.000 2.824.000 2.050.000 430.000
Finansinntekter 197.000 98.000 298.000 67.000 222.000
Finanskostnader -163.000 -221.000 -938.000 -269.000 -108.000
Finans 34.000 -123.000 -640.000 -202.000 114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0
Årsresultat 2.610.000 4.492.000 1.561.000 1.349.000 338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.192.000 564.000 416.000 336.000 598.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 136.000 53.000 52.000 0 0
Driftsløsøre 245.000 175.000 176.000 377.000 610.000
Sum varige driftsmidler 381.000 228.000 228.000 377.000 610.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 3.174.000 3.174.000
Sum anleggsmidler 1.578.000 796.000 648.000 3.887.000 4.381.000
Varebeholdning 13.087.000 14.071.000 13.952.000 13.291.000 10.591.000
Kundefordringer 11.796.000 13.353.000 11.064.000 7.448.000 6.938.000
Andre fordringer 500.000 661.000 386.000 865.000 812.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.442.000 4.056.000 3.847.000 4.727.000 4.860.000
Sum omløpsmidler 30.053.000 33.129.000 29.249.000 26.848.000 23.200.000
Sum eiendeler 31.631.000 33.925.000 29.897.000 30.735.000 27.581.000
Sum opptjent egenkapital 15.341.000 14.731.000 13.239.000 13.678.000 13.329.000
Sum egenkapital 21.341.000 20.731.000 19.239.000 19.678.000 19.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.087.000 4.234.000 2.132.000 3.511.000 3.003.000
Betalbar skatt 753.000 1.657.000 702.000 238.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.407.000 923.000 1.499.000 119.000 729.000
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.043.000 3.381.000 2.486.000 3.637.000 2.126.000
Sum kortsiktig gjeld 10.290.000 13.195.000 10.659.000 11.056.000 8.252.000
Sum gjeld og egenkapital 31.631.000 33.926.000 29.898.000 30.734.000 27.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.763.000 19.934.000 18.590.000 15.792.000 14.948.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.5 2.7 2.4 2.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.5 1.3 1.6
Soliditet 67.5 61.1 64.3 64.0 70.1
Resultatgrad 5.4 8.8 4.6 3.5 0.9
Rentedekningsgrad 2 27.8 3.3 7.9 6.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.5 18.4 10.4 6.9 2.4
Signatur
22.03.2018
Prokurister
27.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex