Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ks Edelsplitt
Juridisk navn:  Ks Edelsplitt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496875
Nedre Hegrestadveien 8 Nedre Hegrestadveien 8 Fax: 51496654
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 961496136
Aksjekapital: 8.600.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/13/1991
Foretakstype: KS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.48%
Resultat  
  
-37.93%
Egenkapital  
  
13.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.606.000 20.131.000 17.050.000 17.026.000 16.013.000
Resultat: 2.497.000 4.023.000 4.848.000 4.496.000 3.791.000
Egenkapital: 20.976.000 18.479.000 14.456.000 12.942.000 11.779.000
Regnskap for  Ks Edelsplitt
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.606.000 20.131.000 17.050.000 17.026.000 16.013.000
Driftskostnader -12.386.000 -15.493.000 -12.472.000 -12.511.000 -12.270.000
Driftsresultat 3.219.000 4.638.000 4.577.000 4.516.000 3.743.000
Finansinntekter 6.000 37.000 476.000 176.000 239.000
Finanskostnader -728.000 -652.000 -205.000 -196.000 -190.000
Finans -722.000 -615.000 271.000 -20.000 49.000
Resultat før skatt 2.497.000 4.023.000 4.848.000 4.496.000 3.791.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.497.000 4.023.000 4.848.000 4.496.000 3.791.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.469.000 31.235.000 12.494.000 8.601.000 1.310.000
Sum omløpsmidler 18.930.000 17.433.000 17.176.000 14.262.000 19.536.000
Sum eiendeler 48.399.000 48.668.000 29.670.000 22.863.000 20.846.000
Sum opptjent egenkapital 12.376.000 9.879.000 5.856.000 4.342.000 3.179.000
Sum egenkapital 20.976.000 18.479.000 14.456.000 12.942.000 11.779.000
Sum langsiktig gjeld 25.850.000 27.728.000 8.529.000 8.109.000 7.704.000
Sum kortsiktig gjeld 1.573.000 2.461.000 6.685.000 1.813.000 1.363.000
Sum gjeld og egenkapital 48.399.000 48.668.000 29.670.000 22.864.000 20.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.606.000 20.131.000 17.050.000 16.726.000 15.814.000
Andre inntekter 0 0 0 300.000 199.000
Driftsinntekter 15.606.000 20.131.000 17.050.000 17.026.000 16.013.000
Varekostnad -4.190.000 -4.937.000 -4.479.000 -4.592.000 -3.761.000
Lønninger -1.003.000 -3.426.000 -3.494.000 -3.512.000 -2.723.000
Avskrivning -2.583.000 -1.293.000 -617.000 -765.000 -995.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.279.000 -4.636.000 -4.228.000 -4.526.000 -4.104.000
Driftskostnader -12.386.000 -15.493.000 -12.472.000 -12.511.000 -12.270.000
Driftsresultat 3.219.000 4.638.000 4.577.000 4.516.000 3.743.000
Finansinntekter 6.000 37.000 476.000 176.000 239.000
Finanskostnader -728.000 -652.000 -205.000 -196.000 -190.000
Finans -722.000 -615.000 271.000 -20.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.497.000 4.023.000 4.848.000 4.496.000 3.791.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 358.000 358.000 358.000 358.000 361.000
Maskiner anlegg 28.515.000 30.265.000 2.032.000 2.651.000 766.000
Driftsløsøre 20.000 37.000 54.000 44.000 58.000
Sum varige driftsmidler 28.894.000 30.660.000 2.444.000 3.053.000 1.185.000
Sum finansielle anleggsmidler 575.000 575.000 10.050.000 5.548.000 125.000
Sum anleggsmidler 29.469.000 31.235.000 12.494.000 8.601.000 1.310.000
Varebeholdning 1.752.000 1.083.000 2.284.000 1.938.000 1.054.000
Kundefordringer 737.000 787.000 465.000 475.000 242.000
Andre fordringer 13.171.000 11.951.000 6.939.000 5.175.000 5.027.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.270.000 3.612.000 7.488.000 6.675.000 13.214.000
Sum omløpsmidler 18.930.000 17.433.000 17.176.000 14.262.000 19.536.000
Sum eiendeler 48.399.000 48.668.000 29.670.000 22.863.000 20.846.000
Sum opptjent egenkapital 12.376.000 9.879.000 5.856.000 4.342.000 3.179.000
Sum egenkapital 20.976.000 18.479.000 14.456.000 12.942.000 11.779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000 1.200.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.850.000 27.728.000 8.529.000 8.109.000 7.704.000
Leverandørgjeld 1.346.000 1.639.000 5.967.000 1.080.000 514.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 282.000 279.000 316.000 317.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 224.000 540.000 439.000 416.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 1.573.000 2.461.000 6.685.000 1.813.000 1.363.000
Sum gjeld og egenkapital 48.399.000 48.668.000 29.670.000 22.864.000 20.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.357.000 14.972.000 10.491.000 12.449.000 18.173.000
Likviditetsgrad 1 12 7.1 2.6 7.9 14.3
Likviditetsgrad 2 10.9 6.6 2.2 6.8 13.6
Soliditet 43.3 3 48.7 56.6 56.5
Resultatgrad 20.6 2 26.8 26.5 23.4
Rentedekningsgrad 4.4 7.1 22.3 23.9 21.0
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.1 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 9.6 1 20.5 19.1
Signatur
07.06.2006
KOMPLEMENTAREN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex