Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ks Norwegian Edelsplitt
Juridisk navn:  Ks Norwegian Edelsplitt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496100
Nedre Hegrestadveien 8 Nedre Hegrestadveien 8 Fax: 51496101
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 961496403
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 5/13/1991
Foretakstype: KS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.72%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.664.000 51.654.000 49.013.000 45.787.000 44.498.000
Resultat: 0 0 1.000.000 0 0
Egenkapital: 1.200.000 1.200.000 1.200.000 200.000 200.000
Regnskap for  Ks Norwegian Edelsplitt
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.664.000 51.654.000 49.013.000 45.787.000 44.498.000
Driftskostnader -47.768.000 -51.632.000 -48.002.000 -45.883.000 -44.586.000
Driftsresultat -103.000 22.000 1.011.000 -96.000 -88.000
Finansinntekter 138.000 15.000 17.000 96.000 88.000
Finanskostnader -35.000 -37.000 -29.000 0 0
Finans 103.000 -22.000 -12.000 96.000 88.000
Resultat før skatt 0 0 1.000.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 1.000.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 296.000 92.000 79.000 37.000 0
Sum omløpsmidler 16.838.000 19.838.000 11.095.000 9.419.000 10.082.000
Sum eiendeler 17.134.000 19.930.000 11.174.000 9.456.000 10.082.000
Sum opptjent egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
Sum egenkapital 1.200.000 1.200.000 1.200.000 200.000 200.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.934.000 18.730.000 9.975.000 9.256.000 9.882.000
Sum gjeld og egenkapital 17.134.000 19.930.000 11.175.000 9.456.000 10.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.664.000 51.654.000 49.013.000 45.787.000 44.498.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 47.664.000 51.654.000 49.013.000 45.787.000 44.498.000
Varekostnad -31.817.000 -39.471.000 -36.608.000 -36.318.000 -34.338.000
Lønninger -6.758.000 -1.709.000 -1.821.000 -1.792.000 -1.766.000
Avskrivning -46.000 -27.000 -21.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.147.000 -10.425.000 -9.552.000 -7.770.000 -8.482.000
Driftskostnader -47.768.000 -51.632.000 -48.002.000 -45.883.000 -44.586.000
Driftsresultat -103.000 22.000 1.011.000 -96.000 -88.000
Finansinntekter 138.000 15.000 17.000 96.000 88.000
Finanskostnader -35.000 -37.000 -29.000 0 0
Finans 103.000 -22.000 -12.000 96.000 88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 1.000.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 102.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 194.000 92.000 79.000 37.000 0
Sum varige driftsmidler 296.000 92.000 79.000 37.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 296.000 92.000 79.000 37.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.033.000 2.383.000 1.714.000 535.000 799.000
Andre fordringer 3.701.000 640.000 804.000 694.000 906.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.103.000 16.816.000 8.578.000 8.190.000 8.377.000
Sum omløpsmidler 16.838.000 19.838.000 11.095.000 9.419.000 10.082.000
Sum eiendeler 17.134.000 19.930.000 11.174.000 9.456.000 10.082.000
Sum opptjent egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
Sum egenkapital 1.200.000 1.200.000 1.200.000 200.000 200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 16.972.000 7.318.000 7.565.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.608.000 1.427.000 2.336.000 1.312.000 1.061.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 445.000 166.000 161.000 180.000 164.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.882.000 165.000 160.000 199.000 8.657.000
Sum kortsiktig gjeld 15.934.000 18.730.000 9.975.000 9.256.000 9.882.000
Sum gjeld og egenkapital 17.134.000 19.930.000 11.175.000 9.456.000 10.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 904.000 1.108.000 1.120.000 163.000 200.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 7 6 10.7 2.1 2.0
Resultatgrad -0.2 0 2.1 -0.2 -0.2
Rentedekningsgrad -2.9 0.6 34.9
Gjeldsgrad 13.3 15.6 8.3 46.3 49.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.2 9.2 0.0 0.0
Signatur
07.06.2006
KOMPLEMENTAREN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex