Kto Invest AS
Juridisk navn:  Kto Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søvikhaugen 52 Søvikhaugen 52 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 888653082
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
625%
Resultat  
  
-117.13%
Egenkapital  
  
-26.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.000 4.000 49.000 0 0
Resultat: -448.000 2.616.000 24.665.000 545.000 4.212.000
Egenkapital: 18.440.000 24.999.000 23.452.000 7.003.000 6.458.000
Regnskap for  Kto Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.000 4.000 49.000 0 0
Driftskostnader -95.000 -73.000 -43.000 -35.000 -36.000
Driftsresultat -66.000 -70.000 6.000 -35.000 -36.000
Finansinntekter 623.000 3.137.000 25.261.000 1.198.000 4.331.000
Finanskostnader -1.004.000 -451.000 -602.000 -618.000 -83.000
Finans -381.000 2.686.000 24.659.000 580.000 4.248.000
Resultat før skatt -448.000 2.616.000 24.665.000 545.000 4.212.000
Skattekostnad -111.000 -884.000 -215.000 0 0
Årsresultat -559.000 1.732.000 24.450.000 545.000 4.212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.544.000 1.766.000 7.121.000 5.343.000 5.952.000
Sum omløpsmidler 15.342.000 25.023.000 23.558.000 1.672.000 4.719.000
Sum eiendeler 22.886.000 26.789.000 30.679.000 7.015.000 10.671.000
Sum opptjent egenkapital 16.977.000 23.536.000 21.990.000 5.540.000 4.995.000
Sum egenkapital 18.440.000 24.999.000 23.452.000 7.003.000 6.458.000
Sum langsiktig gjeld 478.000 624.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.969.000 1.165.000 7.227.000 12.000 4.213.000
Sum gjeld og egenkapital 22.887.000 26.788.000 30.680.000 7.015.000 10.671.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 4.000 49.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.000 4.000 49.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -73.000 -43.000 -35.000 -36.000
Driftskostnader -95.000 -73.000 -43.000 -35.000 -36.000
Driftsresultat -66.000 -70.000 6.000 -35.000 -36.000
Finansinntekter 623.000 3.137.000 25.261.000 1.198.000 4.331.000
Finanskostnader -1.004.000 -451.000 -602.000 -618.000 -83.000
Finans -381.000 2.686.000 24.659.000 580.000 4.248.000
Konsernbidrag 0 0 -2.000.000 0 0
Utbytte -3.000.000 -1.000.000 -6.000.000 0 0
Årsresultat -559.000 1.732.000 24.450.000 545.000 4.212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.544.000 1.766.000 7.121.000 5.343.000 5.952.000
Sum anleggsmidler 7.544.000 1.766.000 7.121.000 5.343.000 5.952.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 42.000 0 0
Andre fordringer 17.000 251.000 225.000 1.162.000 4.331.000
Sum investeringer 231.000 228.000 413.000 414.000 387.000
Kasse, bank 15.094.000 24.544.000 20.832.000 96.000 1.000
Sum omløpsmidler 15.342.000 25.023.000 23.558.000 1.672.000 4.719.000
Sum eiendeler 22.886.000 26.789.000 30.679.000 7.015.000 10.671.000
Sum opptjent egenkapital 16.977.000 23.536.000 21.990.000 5.540.000 4.995.000
Sum egenkapital 18.440.000 24.999.000 23.452.000 7.003.000 6.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 478.000 624.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 478.000 624.000 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 1.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 246.000 260.000 215.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -1.000.000 -6.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 705.000 905.000 1.012.000 12.000 4.209.000
Sum kortsiktig gjeld 3.969.000 1.165.000 7.227.000 12.000 4.213.000
Sum gjeld og egenkapital 22.887.000 26.788.000 30.680.000 7.015.000 10.671.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.373.000 23.858.000 16.331.000 1.660.000 506.000
Likviditetsgrad 1 3.9 21.5 3.3 139.3 1.1
Likviditetsgrad 2 3.9 21.5 3.3 139.4 1.2
Soliditet 80.6 93.3 76.4 99.8 60.5
Resultatgrad -227.6 12.2
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 0 1.9 51.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.0 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.4 11.4 82.4 16.6 40.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex