Kubachen AS
Juridisk navn:  Kubachen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47442514
Vikjavegen 654 Vikjavegen 654 Fax:
5708 Voss 5708 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 994239988
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
69.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 598.000 598.000 250.000 145.000 1.000
Egenkapital: 1.454.000 859.000 861.000 1.395.000 1.549.000
Regnskap for  Kubachen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -10.000 -8.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -8.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 613.000 608.000 258.000 156.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 613.000 608.000 258.000 156.000 12.000
Resultat før skatt 598.000 598.000 250.000 145.000 1.000
Skattekostnad -4.000 0 -4.000 0 3.000
Årsresultat 595.000 598.000 246.000 145.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 41.000 43.000 663.000
Sum omløpsmidler 1.541.000 1.228.000 1.131.000 1.361.000 998.000
Sum eiendeler 1.581.000 1.268.000 1.172.000 1.404.000 1.661.000
Sum opptjent egenkapital 1.351.000 756.000 758.000 1.292.000 1.447.000
Sum egenkapital 1.454.000 859.000 861.000 1.395.000 1.549.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 0 0 111.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 400.000 311.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.581.000 1.268.000 1.172.000 1.404.000 1.661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -10.000 -8.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -8.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -8.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 613.000 608.000 258.000 156.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 613.000 608.000 258.000 156.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -300.000 -300.000 0
Årsresultat 595.000 598.000 246.000 145.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 3.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 660.000
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 41.000 43.000 663.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.541.000 1.228.000 1.131.000 1.361.000 998.000
Sum omløpsmidler 1.541.000 1.228.000 1.131.000 1.361.000 998.000
Sum eiendeler 1.581.000 1.268.000 1.172.000 1.404.000 1.661.000
Sum opptjent egenkapital 1.351.000 756.000 758.000 1.292.000 1.447.000
Sum egenkapital 1.454.000 859.000 861.000 1.395.000 1.549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 0 0 111.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 0 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -300.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 400.000 309.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 400.000 311.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.581.000 1.268.000 1.172.000 1.404.000 1.661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.414.000 828.000 820.000 1.352.000 998.000
Likviditetsgrad 1 12.1 3.1 3.6 151.2
Likviditetsgrad 2 12.1 3.1 3.6 151.2 0.0
Soliditet 9 67.7 73.5 99.4 93.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.5 0.4 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 37.9 47.2 21.3 10.3 0.1
Signatur
10.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex