Kulelagersenteret AS
Juridisk navn:  Kulelagersenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55123060
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax: 55122750
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 934035089
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå AS
Regnskapsfører: Mpr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.07%
Resultat  
  
-6.11%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.211.000 2.055.000 1.415.000 988.000 2.079.000
Resultat: 430.000 458.000 386.000 217.000 428.000
Egenkapital: 1.603.000 1.606.000 1.608.000 1.605.000 1.607.000
Regnskap for  Kulelagersenteret AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.211.000 2.055.000 1.415.000 988.000 2.079.000
Driftskostnader -809.000 -1.607.000 -1.048.000 -792.000 -1.674.000
Driftsresultat 401.000 448.000 367.000 196.000 405.000
Finansinntekter 29.000 10.000 19.000 21.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 29.000 10.000 19.000 21.000 23.000
Resultat før skatt 430.000 458.000 386.000 217.000 428.000
Skattekostnad 0 -1.000 -3.000 -4.000 -3.000
Årsresultat 430.000 457.000 383.000 213.000 425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 30.000 34.000
Sum omløpsmidler 4.198.000 2.308.000 2.197.000 1.897.000 2.085.000
Sum eiendeler 4.226.000 2.336.000 2.225.000 1.927.000 2.119.000
Sum opptjent egenkapital 1.503.000 1.506.000 1.508.000 1.505.000 1.507.000
Sum egenkapital 1.603.000 1.606.000 1.608.000 1.605.000 1.607.000
Sum langsiktig gjeld 2.072.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 551.000 731.000 616.000 322.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 4.226.000 2.337.000 2.224.000 1.927.000 2.120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.211.000 2.055.000 1.415.000 988.000 2.079.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.211.000 2.055.000 1.415.000 988.000 2.079.000
Varekostnad -582.000 -1.177.000 -706.000 -469.000 -1.049.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -430.000 -342.000 -323.000 -625.000
Driftskostnader -809.000 -1.607.000 -1.048.000 -792.000 -1.674.000
Driftsresultat 401.000 448.000 367.000 196.000 405.000
Finansinntekter 29.000 10.000 19.000 21.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 29.000 10.000 19.000 21.000 23.000
Konsernbidrag -433.000 -460.000 -380.000 -215.000 -420.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 430.000 457.000 383.000 213.000 425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 27.000 27.000 29.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 30.000 34.000
Varebeholdning 47.000 57.000 64.000 73.000 73.000
Kundefordringer 26.000 145.000 144.000 39.000 147.000
Andre fordringer 0 7.000 0 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.125.000 2.100.000 1.989.000 1.785.000 1.842.000
Sum omløpsmidler 4.198.000 2.308.000 2.197.000 1.897.000 2.085.000
Sum eiendeler 4.226.000 2.336.000 2.225.000 1.927.000 2.119.000
Sum opptjent egenkapital 1.503.000 1.506.000 1.508.000 1.505.000 1.507.000
Sum egenkapital 1.603.000 1.606.000 1.608.000 1.605.000 1.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.072.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 166.000 120.000 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 26.000 17.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 104.000 90.000 90.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 731.000 616.000 322.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 4.226.000 2.337.000 2.224.000 1.927.000 2.120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.647.000 1.577.000 1.581.000 1.575.000 1.572.000
Likviditetsgrad 1 7.6 3.2 3.6 5.9 4.1
Likviditetsgrad 2 7.5 3.1 3.5 5.7 4.0
Soliditet 37.9 68.7 72.3 83.3 75.8
Resultatgrad 33.1 21.8 25.9 19.8 19.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.5 0.4 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.2 19.6 17.4 11.3 20.2
Signatur
04.11.2010
SIGNATUR INNEHAS AV STYRETS FORMANN OG ET AV DE ØVRIGE STYR-
MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex