Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kultur-kameratene As
Juridisk navn:  Kultur-kameratene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93048664
Barthebrygga 2 Barthebrygga 2 Fax:
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 815554922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kragerø Og Grenland Økonomiservice A
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.69%
Resultat  
  
370%
Egenkapital  
  
94.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 228.000 311.000 196.000 192.000
Resultat: 54.000 -20.000 -64.000 -3.000
Egenkapital: -3.000 -57.000 -37.000 27.000
Regnskap for  Kultur-kameratene As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 228.000 311.000 196.000 192.000
Driftskostnader -175.000 -330.000 -261.000 -194.000
Driftsresultat 54.000 -20.000 -64.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 54.000 -20.000 -64.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -20.000 -64.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 23.000 77.000 192.000
Sum eiendeler 8.000 23.000 77.000 192.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -87.000 -67.000 -3.000
Sum egenkapital -3.000 -57.000 -37.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 80.000 114.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 23.000 77.000 192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 197.000 231.000 196.000 192.000
Andre inntekter 31.000 80.000 0 0
Driftsinntekter 228.000 311.000 196.000 192.000
Varekostnad -6.000 -15.000 -16.000 -133.000
Lønninger -40.000 -233.000 -192.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -82.000 -53.000 -61.000
Driftskostnader -175.000 -330.000 -261.000 -194.000
Driftsresultat 54.000 -20.000 -64.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -20.000 -64.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 20.000 0 0
Andre fordringer 2.000 0 53.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 3.000 24.000 167.000
Sum omløpsmidler 8.000 23.000 77.000 192.000
Sum eiendeler 8.000 23.000 77.000 192.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -87.000 -67.000 -3.000
Sum egenkapital -3.000 -57.000 -37.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 9.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 67.000 105.000 165.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 80.000 114.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 23.000 77.000 192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 -57.000 -37.000 27.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.7 1.2
Soliditet -33.3 -247.8 -48.1 14.1
Resultatgrad 23.7 -6.4 -32.7 -1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -3.1 6.1
Total kapitalrentabilitet 6 -83.1 -1.6
Signatur
21.07.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.07.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex