Kulturhuset Østre As
Juridisk navn:  Kulturhuset Østre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østre Skostredet 3 Østre Skostredet 3 Fax:
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913106695
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11/15/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.38%
Resultat  
  
-74.58%
Egenkapital  
  
17.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.797.000 3.291.000 4.177.000 3.518.000 2.801.000
Resultat: 76.000 299.000 -65.000 116.000 116.000
Egenkapital: 519.000 443.000 144.000 269.000 152.000
Regnskap for  Kulturhuset Østre As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.797.000 3.291.000 4.177.000 3.518.000 2.801.000
Driftskostnader -3.719.000 -2.993.000 -4.242.000 -3.399.000 -2.684.000
Driftsresultat 77.000 299.000 -66.000 119.000 116.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -4.000 0
Finans -1.000 1.000 0 -4.000 0
Resultat før skatt 76.000 299.000 -65.000 116.000 116.000
Skattekostnad 0 0 -60.000 0 0
Årsresultat 76.000 299.000 -125.000 116.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 133.000 71.000 67.000 0
Sum omløpsmidler 784.000 578.000 366.000 473.000 527.000
Sum eiendeler 835.000 711.000 437.000 540.000 527.000
Sum opptjent egenkapital 483.000 407.000 108.000 233.000 116.000
Sum egenkapital 519.000 443.000 144.000 269.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 316.000 269.000 293.000 271.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 835.000 712.000 437.000 540.000 526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.834.000 1.759.000 2.781.000 2.348.000 1.754.000
Andre inntekter 1.964.000 1.532.000 1.395.000 1.170.000 1.047.000
Driftsinntekter 3.797.000 3.291.000 4.177.000 3.518.000 2.801.000
Varekostnad -530.000 -486.000 -658.000 -698.000 -456.000
Lønninger -1.329.000 -1.123.000 -1.554.000 -1.212.000 -921.000
Avskrivning -25.000 -23.000 -17.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.835.000 -1.361.000 -2.013.000 -1.484.000 -1.307.000
Driftskostnader -3.719.000 -2.993.000 -4.242.000 -3.399.000 -2.684.000
Driftsresultat 77.000 299.000 -66.000 119.000 116.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -4.000 0
Finans -1.000 1.000 0 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 299.000 -125.000 116.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 133.000 71.000 67.000 0
Sum varige driftsmidler 51.000 133.000 71.000 67.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 133.000 71.000 67.000 0
Varebeholdning 65.000 41.000 62.000 51.000 83.000
Kundefordringer 61.000 36.000 41.000 68.000 58.000
Andre fordringer 94.000 71.000 110.000 64.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 565.000 429.000 153.000 290.000 234.000
Sum omløpsmidler 784.000 578.000 366.000 473.000 527.000
Sum eiendeler 835.000 711.000 437.000 540.000 527.000
Sum opptjent egenkapital 483.000 407.000 108.000 233.000 116.000
Sum egenkapital 519.000 443.000 144.000 269.000 152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 86.000 44.000 66.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 60.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 72.000 77.000 117.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 111.000 113.000 89.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 269.000 293.000 271.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 835.000 712.000 437.000 540.000 526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 468.000 309.000 73.000 202.000 153.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2 1 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2 1 1.6 1.2
Soliditet 62.2 62.2 3 49.8 28.9
Resultatgrad 2 9.1 -1.6 3.4 4.1
Rentedekningsgrad 7 29.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 2 1.0 2.5
Total kapitalrentabilitet 9.2 42.1 -15.1 22.0 22.1
Signatur
29.06.2017
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex