Kulturhuset Bøteriet AS
Juridisk navn:  Kulturhuset Bøteriet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76071620
Furubråtveien 1 Furubråtveien 1 Fax: 33321945
1170 Oslo 1170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977046459
Aksjekapital: 550.000 NOK
Etableringsdato: 11/7/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Agente As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
438.24%
Egenkapital  
  
12.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 150.000 0 0 0 0
Resultat: 115.000 -34.000 -78.000 -49.000 -58.000
Egenkapital: -804.000 -920.000 -886.000 -807.000 -1.244.000
Regnskap for  Kulturhuset Bøteriet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 150.000 0 0 0 0
Driftskostnader -38.000 -26.000 -65.000 -49.000 -58.000
Driftsresultat 112.000 -26.000 -65.000 -49.000 -58.000
Finansinntekter 82.000 0 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -8.000 -13.000 0 0
Finans 3.000 -8.000 -13.000 0 0
Resultat før skatt 115.000 -34.000 -78.000 -49.000 -58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 -34.000 -78.000 -49.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 1.470.000 590.000 590.000 590.000
Sum omløpsmidler 3.420.000 0 0 2.000 1.000
Sum eiendeler 3.445.000 1.470.000 590.000 592.000 591.000
Sum opptjent egenkapital -1.354.000 -1.470.000 -1.436.000 -1.357.000 -1.794.000
Sum egenkapital -804.000 -920.000 -886.000 -807.000 -1.244.000
Sum langsiktig gjeld 3.823.000 1.700.000 1.465.000 1.400.000 1.760.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 690.000 10.000 0 75.000
Sum gjeld og egenkapital 3.445.000 1.470.000 589.000 593.000 591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 150.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 150.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -26.000 -65.000 -49.000 -58.000
Driftskostnader -38.000 -26.000 -65.000 -49.000 -58.000
Driftsresultat 112.000 -26.000 -65.000 -49.000 -58.000
Finansinntekter 82.000 0 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -8.000 -13.000 0 0
Finans 3.000 -8.000 -13.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 -34.000 -78.000 -49.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 1.445.000 565.000 565.000 565.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 1.445.000 565.000 565.000 565.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 25.000 1.470.000 590.000 590.000 590.000
Varebeholdning 3.413.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 0 0 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.420.000 0 0 2.000 1.000
Sum eiendeler 3.445.000 1.470.000 590.000 592.000 591.000
Sum opptjent egenkapital -1.354.000 -1.470.000 -1.436.000 -1.357.000 -1.794.000
Sum egenkapital -804.000 -920.000 -886.000 -807.000 -1.244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.823.000 1.700.000 1.465.000 1.400.000 1.760.000
Leverandørgjeld 51.000 34.000 10.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 656.000 0 0 75.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 690.000 10.000 0 75.000
Sum gjeld og egenkapital 3.445.000 1.470.000 589.000 593.000 591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.994.000 -690.000 -10.000 2.000 -74.000
Likviditetsgrad 1 8 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.1
Soliditet -23.3 -62.6 -150.4 -136.1 -210.5
Resultatgrad 74.7
Rentedekningsgrad 1.4 -3.3
Gjeldsgrad -5.3 -2.6 -1.7 -1.7 -1.5
Total kapitalrentabilitet 5.6 -1.8 -8.3 -9.8
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex