Kulturhuset Eiendom AS
Juridisk navn:  Kulturhuset Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51854000
C/O Kjederegnskap Og Rådgivning As Storgata 41 Storgata 41 Fax: 51854095
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 987558849
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjederegnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.95%
Resultat  
  
-205%
Egenkapital  
  
-37.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 314.000 765.000 878.000 466.000 477.000
Resultat: -210.000 200.000 470.000 120.000 178.000
Egenkapital: 278.000 442.000 489.000 455.000 670.000
Regnskap for  Kulturhuset Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 314.000 765.000 878.000 466.000 477.000
Driftskostnader -526.000 -559.000 -392.000 -346.000 -269.000
Driftsresultat -212.000 205.000 486.000 120.000 207.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -8.000 -16.000 0 -29.000
Finans 3.000 -5.000 -16.000 0 -29.000
Resultat før skatt -210.000 200.000 470.000 120.000 178.000
Skattekostnad 45.000 -48.000 -118.000 -34.000 -48.000
Årsresultat -164.000 152.000 352.000 85.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.037.000 4.222.000 4.410.000 3.970.000 1.730.000
Sum omløpsmidler 64.000 32.000 162.000 207.000 1.000
Sum eiendeler 4.101.000 4.254.000 4.572.000 4.177.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 104.000 151.000 118.000 332.000
Sum egenkapital 278.000 442.000 489.000 455.000 670.000
Sum langsiktig gjeld 3.659.000 3.432.000 3.228.000 2.697.000 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 380.000 855.000 1.024.000 1.061.000
Sum gjeld og egenkapital 4.101.000 4.254.000 4.572.000 4.177.000 1.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 314.000 765.000 878.000 466.000 477.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 314.000 765.000 878.000 466.000 477.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -83.000 0
Avskrivning -254.000 -253.000 -243.000 -136.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -306.000 -149.000 -127.000 -200.000
Driftskostnader -526.000 -559.000 -392.000 -346.000 -269.000
Driftsresultat -212.000 205.000 486.000 120.000 207.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -8.000 -16.000 0 -29.000
Finans 3.000 -5.000 -16.000 0 -29.000
Konsernbidrag 0 0 -319.000 -300.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -164.000 152.000 352.000 85.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 18.000 3.000 15.000 49.000
Fast eiendom 3.542.000 4.204.000 4.406.000 3.955.000 1.681.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 431.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.973.000 4.204.000 4.406.000 3.955.000 1.681.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.037.000 4.222.000 4.410.000 3.970.000 1.730.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 0 125.000 106.000 0
Andre fordringer 0 27.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 37.000 101.000 0
Sum omløpsmidler 64.000 32.000 162.000 207.000 1.000
Sum eiendeler 4.101.000 4.254.000 4.572.000 4.177.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 104.000 151.000 118.000 332.000
Sum egenkapital 278.000 442.000 489.000 455.000 670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.659.000 3.432.000 3.228.000 2.697.000 0
Leverandørgjeld 97.000 3.000 2.000 52.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 49.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 27.000 28.000 33.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 350.000 826.000 939.000 1.012.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 380.000 855.000 1.024.000 1.061.000
Sum gjeld og egenkapital 4.101.000 4.254.000 4.572.000 4.177.000 1.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -100.000 -348.000 -693.000 -817.000 -1.060.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.1
Soliditet 6.8 10.4 10.7 10.9 38.7
Resultatgrad -67.5 26.8 55.4 25.8 43.4
Rentedekningsgrad 25.6 30.4 7.1
Gjeldsgrad 13.8 8.6 8.3 8.2 1.6
Total kapitalrentabilitet -5.1 4.9 10.6 2.9 12.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex