Kulturhuset Eiendom Arendal As
Juridisk navn:  Kulturhuset Eiendom Arendal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47201274
Postboks 365 Peder Thomassonsgate 1 Fax:
4803 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 996308464
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0.7%
Egenkapital  
  
16.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 453.000 453.000 410.000 410.000 410.000
Resultat: 288.000 286.000 211.000 199.000 191.000
Egenkapital: 1.590.000 1.366.000 1.136.000 967.000 811.000
Regnskap for  Kulturhuset Eiendom Arendal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 453.000 453.000 410.000 410.000 410.000
Driftskostnader -75.000 -80.000 -79.000 -71.000 -71.000
Driftsresultat 378.000 373.000 331.000 339.000 339.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -87.000 -120.000 -140.000 -148.000
Finans -90.000 -87.000 -120.000 -140.000 -148.000
Resultat før skatt 288.000 286.000 211.000 199.000 191.000
Skattekostnad -63.000 -57.000 -42.000 -42.000 -39.000
Årsresultat 224.000 230.000 169.000 156.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.961.000 4.011.000 4.061.000 4.111.000 4.161.000
Sum omløpsmidler 170.000 190.000 114.000 141.000 137.000
Sum eiendeler 4.131.000 4.201.000 4.175.000 4.252.000 4.298.000
Sum opptjent egenkapital 1.490.000 1.266.000 1.036.000 867.000 711.000
Sum egenkapital 1.590.000 1.366.000 1.136.000 967.000 811.000
Sum langsiktig gjeld 2.379.000 2.682.000 2.913.000 3.152.000 3.358.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 153.000 126.000 133.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 4.130.000 4.201.000 4.175.000 4.252.000 4.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 453.000 453.000 410.000 410.000 410.000
Driftsinntekter 453.000 453.000 410.000 410.000 410.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -30.000 -29.000 -21.000 -21.000
Driftskostnader -75.000 -80.000 -79.000 -71.000 -71.000
Driftsresultat 378.000 373.000 331.000 339.000 339.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -87.000 -120.000 -140.000 -148.000
Finans -90.000 -87.000 -120.000 -140.000 -148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 224.000 230.000 169.000 156.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.961.000 4.011.000 4.061.000 4.111.000 4.161.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.961.000 4.011.000 4.061.000 4.111.000 4.161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.961.000 4.011.000 4.061.000 4.111.000 4.161.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 170.000 190.000 114.000 141.000 137.000
Sum omløpsmidler 170.000 190.000 114.000 141.000 137.000
Sum eiendeler 4.131.000 4.201.000 4.175.000 4.252.000 4.298.000
Sum opptjent egenkapital 1.490.000 1.266.000 1.036.000 867.000 711.000
Sum egenkapital 1.590.000 1.366.000 1.136.000 967.000 811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 222.000 205.000 194.000 179.000 159.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.379.000 2.682.000 2.913.000 3.152.000 3.358.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 46.000 46.000 27.000 22.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 108.000 99.000 99.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 12.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 153.000 126.000 133.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 4.130.000 4.201.000 4.175.000 4.252.000 4.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 37.000 -12.000 8.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 0.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.9 1.1 1.1
Soliditet 38.5 32.5 27.2 22.7 18.9
Resultatgrad 83.4 82.3 80.7 82.7 82.7
Rentedekningsgrad 4.2 4.3 2.8 2.4 2.3
Gjeldsgrad 1.6 2.1 2.7 3.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 9.2 8.9 7.9 8 7.9
Signatur
28.12.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex