Kulturhuset Frimurerlogen
Juridisk navn:  Kulturhuset Frimurerlogen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73526381
Postboks 308 Kongens Gate 3 Fax: 73509370
7402 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 887749582
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-117.65%
Egenkapital  
  
-30%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Egenkapital: 7.000 10.000 -6.000 4.000 22.000
Regnskap for  Kulturhuset Frimurerlogen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Driftsresultat -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 47.000 47.000 52.000 58.000 58.000
Sum eiendeler 47.000 47.000 52.000 58.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 10.000 -6.000 4.000 22.000
Sum egenkapital 7.000 10.000 -6.000 4.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 37.000 58.000 54.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 47.000 52.000 58.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Driftskostnader -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Driftsresultat -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 17.000 -10.000 -17.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 47.000 52.000 58.000 58.000
Sum omløpsmidler 47.000 47.000 52.000 58.000 58.000
Sum eiendeler 47.000 47.000 52.000 58.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 10.000 -6.000 4.000 22.000
Sum egenkapital 7.000 10.000 -6.000 4.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 37.000 58.000 54.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 37.000 58.000 54.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 47.000 52.000 58.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 10.000 -6.000 4.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 0.9 1.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 0.9 1.1 1.6
Soliditet 14.9 21.3 -11.5 6.9 37.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.7 3.7 -9.7 13.5 1.7
Total kapitalrentabilitet -6.4 36.2 -19.2 -29.3 -22.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex