Kulturhuset Hovtun As
Juridisk navn:  Kulturhuset Hovtun As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedredammen 6A Prestegårdsalleen 2 Fax:
3475 Sætre 3490 Klokkarstua
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 916861389
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Online Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
82.24%
Resultat  
  
94.26%
Egenkapital  
  
35.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.088.000 597.000 258.000
Resultat: -17.000 -296.000 -176.000
Egenkapital: -221.000 -342.000 -46.000
Regnskap for  Kulturhuset Hovtun As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.088.000 597.000 258.000
Driftskostnader -887.000 -679.000 -320.000
Driftsresultat 201.000 -82.000 -61.000
Finansinntekter 5.000 3.000 0
Finanskostnader -224.000 -216.000 -115.000
Finans -219.000 -213.000 -115.000
Resultat før skatt -17.000 -296.000 -176.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -17.000 -296.000 -176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.663.000 6.578.000 6.717.000
Sum omløpsmidler 337.000 226.000 87.000
Sum eiendeler 7.000.000 6.804.000 6.804.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -472.000 -176.000
Sum egenkapital -221.000 -342.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 7.036.000 7.056.000 6.801.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 89.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000.000 6.803.000 6.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.088.000 504.000 0
Andre inntekter 0 93.000 258.000
Driftsinntekter 1.088.000 597.000 258.000
Varekostnad -6.000 -18.000 0
Lønninger -556.000 -139.000 0
Avskrivning -53.000 -140.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -382.000 -241.000
Driftskostnader -887.000 -679.000 -320.000
Driftsresultat 201.000 -82.000 -61.000
Finansinntekter 5.000 3.000 0
Finanskostnader -224.000 -216.000 -115.000
Finans -219.000 -213.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -17.000 -296.000 -176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.453.000 6.453.000 6.586.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 125.000 131.000
Sum varige driftsmidler 6.663.000 6.578.000 6.717.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.663.000 6.578.000 6.717.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 215.000 24.000 3.000
Andre fordringer 21.000 3.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 100.000 199.000 25.000
Sum omløpsmidler 337.000 226.000 87.000
Sum eiendeler 7.000.000 6.804.000 6.804.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -472.000 -176.000
Sum egenkapital -221.000 -342.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.036.000 7.056.000 6.801.000
Leverandørgjeld 30.000 18.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 40.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 32.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 89.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000.000 6.803.000 6.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 137.000 37.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 2.5 1.7
Soliditet -3.2 -0.7
Resultatgrad 18.5 -13.7 -23.6
Rentedekningsgrad 0.9 -0.4 -0.5
Gjeldsgrad -32.7 -20.9 -148.9
Total kapitalrentabilitet 2.9 -1.2 -0.9
Signatur
29.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex