Kulturhuset Oslo AS
Juridisk navn:  Kulturhuset Oslo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93219910
C/O Torill Gråberg Lindealléen 15 Lindealléen 15 Fax:
0487 Oslo 487 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985968136
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 7/23/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Egenkapital: -15.000 -15.000 -14.000 -13.000 -12.000
Regnskap for  Kulturhuset Oslo AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Sum omløpsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 11.000 12.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -117.000 -116.000 -115.000 -114.000
Sum egenkapital -15.000 -15.000 -14.000 -13.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 11.000 12.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Sum varige driftsmidler 3.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 4.000 5.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum omløpsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum eiendeler 10.000 10.000 11.000 12.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -117.000 -116.000 -115.000 -114.000
Sum egenkapital -15.000 -15.000 -14.000 -13.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 10.000 11.000 12.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet -127.3 -108.3 -92.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.8 -1.9 -2.1
Total kapitalrentabilitet -9.1 -8.3 -15.4
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex