Kulturhuset På Kaien AS
Juridisk navn:  Kulturhuset På Kaien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98637000
Smedasundet 92 Smedasundet 92 Fax: 52716833
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 979967667
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 125
Etableringsdato: 5/14/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.11%
Resultat  
  
-27.04%
Egenkapital  
  
-32.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.643.000 18.623.000 19.186.000 19.642.000 22.716.000
Resultat: -2.673.000 -2.104.000 -3.026.000 -1.527.000 -514.000
Egenkapital: 224.000 331.000 508.000 107.000 221.000
Regnskap for  Kulturhuset På Kaien AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.643.000 18.623.000 19.186.000 19.642.000 22.716.000
Driftskostnader -21.150.000 -20.534.000 -21.948.000 -21.024.000 -23.054.000
Driftsresultat -2.507.000 -1.911.000 -2.763.000 -1.383.000 -338.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -167.000 -194.000 -264.000 -145.000 -177.000
Finans -166.000 -193.000 -264.000 -144.000 -176.000
Resultat før skatt -2.673.000 -2.104.000 -3.026.000 -1.527.000 -514.000
Skattekostnad 599.000 490.000 751.000 394.000 139.000
Årsresultat -2.074.000 -1.613.000 -2.275.000 -1.133.000 -375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.334.000 4.240.000 5.299.000 2.666.000 2.958.000
Sum omløpsmidler 3.998.000 3.206.000 5.812.000 5.962.000 6.349.000
Sum eiendeler 7.332.000 7.446.000 11.111.000 8.628.000 9.307.000
Sum opptjent egenkapital -7.441.000 -5.367.000 -3.753.000 -1.478.000 -345.000
Sum egenkapital 224.000 331.000 508.000 107.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 3.214.000 3.884.000 4.543.000 3.150.000 3.550.000
Sum kortsiktig gjeld 3.895.000 3.231.000 6.060.000 5.371.000 5.535.000
Sum gjeld og egenkapital 7.333.000 7.446.000 11.111.000 8.628.000 9.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.278.000 14.821.000 15.238.000 15.884.000 18.877.000
Andre inntekter 4.364.000 3.802.000 3.947.000 3.758.000 3.839.000
Driftsinntekter 18.643.000 18.623.000 19.186.000 19.642.000 22.716.000
Varekostnad -6.156.000 -6.418.000 -6.377.000 -6.085.000 -6.858.000
Lønninger -4.574.000 -4.130.000 -4.793.000 -4.649.000 -5.310.000
Avskrivning -1.026.000 -1.335.000 -1.355.000 -1.056.000 -1.311.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.394.000 -8.651.000 -9.423.000 -9.234.000 -9.575.000
Driftskostnader -21.150.000 -20.534.000 -21.948.000 -21.024.000 -23.054.000
Driftsresultat -2.507.000 -1.911.000 -2.763.000 -1.383.000 -338.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -167.000 -194.000 -264.000 -145.000 -177.000
Finans -166.000 -193.000 -264.000 -144.000 -176.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.074.000 -1.613.000 -2.275.000 -1.133.000 -375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 50.000 250.000 450.000 650.000
Sum Immatrielle midler 138.000 176.000 339.000 680.000 863.000
Fast eiendom 3.196.000 4.064.000 4.960.000 1.986.000 2.094.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.196.000 4.064.000 4.960.000 1.986.000 2.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.334.000 4.240.000 5.299.000 2.666.000 2.958.000
Varebeholdning 525.000 578.000 755.000 659.000 788.000
Kundefordringer 561.000 467.000 423.000 19.000 61.000
Andre fordringer 2.670.000 1.979.000 3.689.000 3.803.000 4.254.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 242.000 182.000 945.000 1.480.000 1.245.000
Sum omløpsmidler 3.998.000 3.206.000 5.812.000 5.962.000 6.349.000
Sum eiendeler 7.332.000 7.446.000 11.111.000 8.628.000 9.307.000
Sum opptjent egenkapital -7.441.000 -5.367.000 -3.753.000 -1.478.000 -345.000
Sum egenkapital 224.000 331.000 508.000 107.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.162.000 1.050.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.214.000 3.884.000 4.543.000 3.150.000 3.550.000
Leverandørgjeld 1.113.000 924.000 1.663.000 993.000 1.437.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 449.000 294.000 245.000 452.000 973.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.171.000 963.000 4.151.000 3.926.000 3.125.000
Sum kortsiktig gjeld 3.895.000 3.231.000 6.060.000 5.371.000 5.535.000
Sum gjeld og egenkapital 7.333.000 7.446.000 11.111.000 8.628.000 9.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 -25.000 -248.000 591.000 814.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1
Soliditet 3.1 4.4 4.6 1.2 2.4
Resultatgrad -13.4 -10.3 -14.4 -7.0 -1.5
Rentedekningsgrad -9.9 -10.5 -9.5 -1.9
Gjeldsgrad 31.7 21.5 20.9 79.6 41.1
Total kapitalrentabilitet -34.2 -25.7 -24.9 -16.0 -3.6
Signatur
11.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex