Kulturhuset Varde AS
Juridisk navn:  Kulturhuset Varde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70150319
C/O Sverre Petter Abelseth Fredsbergvegen 47 Borgundvegen 393 Fax:
6009 Ålesund 6015 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 993862363
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Borgund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.35%
Resultat  
  
67.24%
Egenkapital  
  
-0.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 676.000 581.000 877.000 853.000 875.000
Resultat: -19.000 -58.000 66.000 69.000 84.000
Egenkapital: 1.494.000 1.503.000 1.542.000 1.487.000 1.426.000
Regnskap for  Kulturhuset Varde AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 676.000 581.000 877.000 853.000 875.000
Driftskostnader -589.000 -522.000 -657.000 -629.000 -620.000
Driftsresultat 86.000 60.000 220.000 225.000 254.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 10.000 19.000
Finanskostnader -108.000 -119.000 -157.000 -166.000 -189.000
Finans -105.000 -118.000 -154.000 -156.000 -170.000
Resultat før skatt -19.000 -58.000 66.000 69.000 84.000
Skattekostnad 10.000 19.000 -11.000 -8.000 -23.000
Årsresultat -9.000 -39.000 55.000 61.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.873.000 4.036.000 4.212.000 4.327.000 4.488.000
Sum omløpsmidler 519.000 509.000 1.008.000 952.000 1.206.000
Sum eiendeler 4.392.000 4.545.000 5.220.000 5.279.000 5.694.000
Sum opptjent egenkapital 442.000 451.000 490.000 435.000 374.000
Sum egenkapital 1.494.000 1.503.000 1.542.000 1.487.000 1.426.000
Sum langsiktig gjeld 2.839.000 2.990.000 3.532.000 3.630.000 4.021.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 53.000 147.000 162.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 4.393.000 4.546.000 5.221.000 5.279.000 5.695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 439.000 247.000 352.000 361.000 410.000
Andre inntekter 236.000 334.000 525.000 492.000 464.000
Driftsinntekter 676.000 581.000 877.000 853.000 875.000
Varekostnad -223.000 -157.000 -238.000 -232.000 -267.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -163.000 -176.000 -162.000 -161.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -203.000 -189.000 -257.000 -236.000 -192.000
Driftskostnader -589.000 -522.000 -657.000 -629.000 -620.000
Driftsresultat 86.000 60.000 220.000 225.000 254.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 10.000 19.000
Finanskostnader -108.000 -119.000 -157.000 -166.000 -189.000
Finans -105.000 -118.000 -154.000 -156.000 -170.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -39.000 55.000 61.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.610.000 3.729.000 3.861.000 3.950.000 4.068.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 263.000 308.000 351.000 377.000 420.000
Sum varige driftsmidler 3.873.000 4.036.000 4.212.000 4.327.000 4.488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.873.000 4.036.000 4.212.000 4.327.000 4.488.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 9.000 66.000 84.000 194.000
Andre fordringer 0 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 505.000 495.000 942.000 868.000 1.012.000
Sum omløpsmidler 519.000 509.000 1.008.000 952.000 1.206.000
Sum eiendeler 4.392.000 4.545.000 5.220.000 5.279.000 5.694.000
Sum opptjent egenkapital 442.000 451.000 490.000 435.000 374.000
Sum egenkapital 1.494.000 1.503.000 1.542.000 1.487.000 1.426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 108.000 118.000 137.000 137.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.839.000 2.990.000 3.532.000 3.630.000 4.021.000
Leverandørgjeld 2.000 29.000 33.000 86.000 100.000
Betalbar skatt 0 0 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 7.000 31.000 46.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 17.000 73.000 30.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 53.000 147.000 162.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 4.393.000 4.546.000 5.221.000 5.279.000 5.695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 459.000 456.000 861.000 790.000 958.000
Likviditetsgrad 1 8.7 9.6 6.9 5.9 4.9
Likviditetsgrad 2 8.7 9.6 6.9 5.9 4.9
Soliditet 3 33.1 29.5 28.2 25.0
Resultatgrad 12.7 10.3 25.1 26.4 29.0
Rentedekningsgrad 0.8 0.5 1.4 1.4 1.4
Gjeldsgrad 1.9 2 2.4 2.6 3.0
Total kapitalrentabilitet 2 1.3 4.3 4.5 4.8
Signatur
29.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex