Kulturhusgata Boligsameie
Juridisk navn:  Kulturhusgata Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 323 Alexander Kiellands Gate 2B Fax:
2001 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 998256763
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/15/2012
Foretakstype: ESEK
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
5.65%
Resultat  
  
-155.93%
Egenkapital  
  
-27.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.252.000 1.185.000 1.184.000 1.133.000 1.025.000
Resultat: -151.000 -59.000 125.000 201.000 -141.000
Egenkapital: 391.000 541.000 600.000 475.000 275.000
Regnskap for  Kulturhusgata Boligsameie
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.252.000 1.185.000 1.184.000 1.133.000 1.025.000
Driftskostnader -1.410.000 -1.250.000 -1.059.000 -933.000 -1.170.000
Driftsresultat -157.000 -65.000 125.000 200.000 -144.000
Finansinntekter 7.000 6.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 6.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt -151.000 -59.000 125.000 201.000 -141.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 -59.000 125.000 201.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 710.000 779.000 804.000 935.000 632.000
Sum eiendeler 710.000 779.000 804.000 935.000 632.000
Sum opptjent egenkapital 391.000 541.000 600.000 475.000 275.000
Sum egenkapital 391.000 541.000 600.000 475.000 275.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 238.000 203.000 459.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000 779.000 803.000 934.000 632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.252.000 1.185.000 1.184.000 1.133.000 1.025.000
Driftsinntekter 1.252.000 1.185.000 1.184.000 1.133.000 1.025.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -80.000 -80.000 -51.000 -47.000 -47.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.330.000 -1.170.000 -1.008.000 -886.000 -1.123.000
Driftskostnader -1.410.000 -1.250.000 -1.059.000 -933.000 -1.170.000
Driftsresultat -157.000 -65.000 125.000 200.000 -144.000
Finansinntekter 7.000 6.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 6.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 -59.000 125.000 201.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 46.000 0 0 -1.000
Andre fordringer 283.000 218.000 209.000 166.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 366.000 516.000 595.000 769.000 595.000
Sum omløpsmidler 710.000 779.000 804.000 935.000 632.000
Sum eiendeler 710.000 779.000 804.000 935.000 632.000
Sum opptjent egenkapital 391.000 541.000 600.000 475.000 275.000
Sum egenkapital 391.000 541.000 600.000 475.000 275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 298.000 210.000 186.000 140.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 28.000 18.000 319.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 238.000 203.000 459.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000 779.000 803.000 934.000 632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 391.000 541.000 601.000 476.000 275.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.3 4 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 3.3 4 2.1 1.8
Soliditet 55.1 69.4 74.7 50.9 43.5
Resultatgrad -12.5 -5.5 10.6 17.7 -14.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.3 1.0 1.3
Total kapitalrentabilitet -21.1 -7.6 15.7 21.5 -22.3
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex