Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kunnskapsmedia As
Juridisk navn:  Kunnskapsmedia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fæsteråsen 346 Fæsteråsen 346 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920851363
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 190.000
Resultat: 44.000
Egenkapital: 64.000
Regnskap for  Kunnskapsmedia As
Resultat 2018
Driftsinntekter 190.000
Driftskostnader -146.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 44.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 117.000
Sum eiendeler 117.000
Sum opptjent egenkapital 34.000
Sum egenkapital 64.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 190.000
Varekostnad 0
Lønninger -114.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -32.000
Driftskostnader -146.000
Driftsresultat 44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 95.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 22.000
Sum omløpsmidler 117.000
Sum eiendeler 117.000
Sum opptjent egenkapital 34.000
Sum egenkapital 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 10.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000
Likviditetsgrad 1 2.2
Likviditetsgrad 2 2.2
Soliditet 54.7
Resultatgrad 23.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 37.6
Signatur
15.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex