Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kunst, Design Og Bygg As
Juridisk navn:  Kunst, Design Og Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Fjærholmvei 7A Nedre Fjærholmvei 7A Fax:
3132 Husøysund 3132 Husøysund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 920333389
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 9.000
Resultat: -8.000
Egenkapital: 279.000
Regnskap for  Kunst, Design Og Bygg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 9.000
Driftskostnader -17.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000
Sum omløpsmidler 134.000
Sum eiendeler 280.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 279.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 9.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -14.000
Driftskostnader -17.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 146.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 146.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 146.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 9.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 125.000
Sum omløpsmidler 134.000
Sum eiendeler 280.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad -88.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -2.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex