Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kunstverket Galleri AS
Juridisk navn:  Kunstverket Galleri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23234150
Kirkegata 5 Kirkegata 5 Fax: 23234151
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 953430207
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Flattum & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.22%
Resultat  
  
-49.3%
Egenkapital  
  
15.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.806.000 12.597.000 10.357.000 9.136.000 12.280.000
Resultat: 469.000 925.000 576.000 253.000 1.516.000
Egenkapital: 2.893.000 2.515.000 2.502.000 2.681.000 2.673.000
Regnskap for  Kunstverket Galleri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.806.000 12.597.000 10.357.000 9.136.000 12.280.000
Driftskostnader -10.324.000 -11.650.000 -9.764.000 -8.873.000 -10.752.000
Driftsresultat 482.000 947.000 594.000 262.000 1.529.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 19.000 4.000
Finanskostnader -15.000 -24.000 -21.000 -28.000 -18.000
Finans -14.000 -22.000 -18.000 -9.000 -14.000
Resultat før skatt 469.000 925.000 576.000 253.000 1.516.000
Skattekostnad -91.000 -212.000 -155.000 -95.000 -577.000
Årsresultat 378.000 713.000 421.000 158.000 939.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 368.000 561.000 1.559.000 2.017.000
Sum omløpsmidler 6.648.000 6.216.000 6.342.000 4.608.000 5.468.000
Sum eiendeler 6.648.000 6.584.000 6.903.000 6.167.000 7.485.000
Sum opptjent egenkapital 2.793.000 2.415.000 2.402.000 2.581.000 2.573.000
Sum egenkapital 2.893.000 2.515.000 2.502.000 2.681.000 2.673.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.755.000 4.069.000 4.401.000 3.485.000 4.812.000
Sum gjeld og egenkapital 6.648.000 6.584.000 6.903.000 6.166.000 7.485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.802.000 12.570.000 10.346.000 9.110.000 12.266.000
Andre inntekter 4.000 27.000 11.000 26.000 14.000
Driftsinntekter 10.806.000 12.597.000 10.357.000 9.136.000 12.280.000
Varekostnad -2.646.000 -3.930.000 -2.105.000 -2.183.000 -3.366.000
Lønninger -4.863.000 -5.197.000 -4.916.000 -3.992.000 -4.815.000
Avskrivning -16.000 -22.000 -68.000 -145.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.799.000 -2.501.000 -2.675.000 -2.553.000 -2.437.000
Driftskostnader -10.324.000 -11.650.000 -9.764.000 -8.873.000 -10.752.000
Driftsresultat 482.000 947.000 594.000 262.000 1.529.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 19.000 4.000
Finanskostnader -15.000 -24.000 -21.000 -28.000 -18.000
Finans -14.000 -22.000 -18.000 -9.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -700.000 -600.000 -150.000 -800.000
Årsresultat 378.000 713.000 421.000 158.000 939.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 16.000 38.000 61.000 206.000
Sum varige driftsmidler 0 16.000 38.000 61.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 352.000 523.000 1.498.000 1.811.000
Sum anleggsmidler 0 368.000 561.000 1.559.000 2.017.000
Varebeholdning 2.788.000 2.769.000 2.610.000 1.813.000 2.008.000
Kundefordringer 988.000 338.000 1.389.000 298.000 1.248.000
Andre fordringer 601.000 363.000 329.000 301.000 333.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.271.000 2.747.000 2.013.000 2.195.000 1.879.000
Sum omløpsmidler 6.648.000 6.216.000 6.342.000 4.608.000 5.468.000
Sum eiendeler 6.648.000 6.584.000 6.903.000 6.167.000 7.485.000
Sum opptjent egenkapital 2.793.000 2.415.000 2.402.000 2.581.000 2.573.000
Sum egenkapital 2.893.000 2.515.000 2.502.000 2.681.000 2.673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 553.000 1.913.000 2.398.000 2.292.000 2.188.000
Betalbar skatt 91.000 212.000 155.000 95.000 577.000
Skyldig offentlige avgifter 380.000 403.000 438.000 294.000 381.000
Utbytte 0 -700.000 -600.000 -150.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 2.730.000 841.000 810.000 654.000 868.000
Sum kortsiktig gjeld 3.755.000 4.069.000 4.401.000 3.485.000 4.812.000
Sum gjeld og egenkapital 6.648.000 6.584.000 6.903.000 6.166.000 7.485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.893.000 2.147.000 1.941.000 1.123.000 656.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.4 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 43.5 38.2 36.2 43.5 35.7
Resultatgrad 4.5 7.5 5.7 2.9 12.5
Rentedekningsgrad 32.1 39.5 28.3 9.4 85.2
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.8 1.3 1.8
Total kapitalrentabilitet 7.3 14.4 8.6 4.6 20.5
Signatur
03.07.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2012
PETTER ULVEVADET MORKEN
ELLER DAGLIGLEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex