Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kurant Utvikling As
Juridisk navn:  Kurant Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 917332878
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.16%
Resultat  
  
-3560%
Egenkapital  
  
-96.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.314.000 1.141.000 224.000
Resultat: -173.000 5.000 -7.000
Egenkapital: 5.000 141.000 139.000
Regnskap for  Kurant Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.314.000 1.141.000 224.000
Driftskostnader -1.319.000 -1.060.000 -217.000
Driftsresultat -4.000 81.000 6.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -169.000 -77.000 -14.000
Finans -169.000 -76.000 -14.000
Resultat før skatt -173.000 5.000 -7.000
Skattekostnad 37.000 -3.000 2.000
Årsresultat -136.000 2.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.807.000 4.139.000 1.499.000
Sum omløpsmidler 3.891.000 1.203.000 1.130.000
Sum eiendeler 9.698.000 5.342.000 2.629.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -3.000 -5.000
Sum egenkapital 5.000 141.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 8.450.000 4.600.000 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 601.000 889.000
Sum gjeld og egenkapital 9.698.000 5.342.000 2.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.314.000 1.141.000 224.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.314.000 1.141.000 224.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -877.000 -1.060.000 -203.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 0 -14.000
Driftskostnader -1.319.000 -1.060.000 -217.000
Driftsresultat -4.000 81.000 6.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -169.000 -77.000 -14.000
Finans -169.000 -76.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -136.000 2.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.357.000 4.139.000 1.499.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 450.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.807.000 4.139.000 1.499.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 250.000 0 224.000
Andre fordringer 1.197.000 129.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.444.000 1.075.000 906.000
Sum omløpsmidler 3.891.000 1.203.000 1.130.000
Sum eiendeler 9.698.000 5.342.000 2.629.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -3.000 -5.000
Sum egenkapital 5.000 141.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.450.000 4.600.000 1.600.000
Leverandørgjeld 361.000 214.000 819.000
Betalbar skatt 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 426.000 172.000 55.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 213.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 601.000 889.000
Sum gjeld og egenkapital 9.698.000 5.342.000 2.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.648.000 602.000 241.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2 1.3
Likviditetsgrad 2 3.1 2 1.3
Soliditet 0.1 2.6 5.3
Resultatgrad -0.3 7.1 2.7
Rentedekningsgrad 1.1 0.4
Gjeldsgrad 1938.6 36.9 17.9
Total kapitalrentabilitet 1.5 0.2
Signatur
27.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex