Kuvågvegen 125 As
Juridisk navn:  Kuvågvegen 125 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Roger Haga Søvikhaugen 28 Søvikhaugen 28 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914557143
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Acceptor Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.02%
Egenkapital  
  
-137.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -92.000 -107.000 -83.000 -6.000 -1.000
Egenkapital: -126.000 -53.000 30.000 18.000 24.000
Regnskap for  Kuvågvegen 125 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -92.000 -107.000 -83.000 -6.000 -1.000
Driftsresultat -92.000 -107.000 -83.000 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -92.000 -107.000 -83.000 -6.000 -1.000
Skattekostnad 19.000 25.000 24.000 0 0
Årsresultat -73.000 -83.000 -59.000 -6.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 25.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.000 74.000 81.000 18.000 30.000
Sum eiendeler 66.000 99.000 81.000 18.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -148.000 -66.000 -6.000 -1.000
Sum egenkapital -126.000 -53.000 30.000 18.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 151.000 51.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 99.000 81.000 18.000 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -107.000 -83.000 -6.000 -1.000
Driftskostnader -92.000 -107.000 -83.000 -6.000 -1.000
Driftsresultat -92.000 -107.000 -83.000 -6.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -83.000 -59.000 -6.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 25.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 25.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 74.000 81.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 0 0 0 30.000
Sum omløpsmidler 22.000 74.000 81.000 18.000 30.000
Sum eiendeler 66.000 99.000 81.000 18.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -148.000 -66.000 -6.000 -1.000
Sum egenkapital -126.000 -53.000 30.000 18.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 151.000 51.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 151.000 51.000 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 99.000 81.000 18.000 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -170.000 -77.000 30.000 18.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 1.6 5.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 1.6 0.0 5.1
Soliditet -190.9 -54.1 3 100.0 80.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -2.8 1.7 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet -139.4 -109.2 -102.5 -33.3 -3.3
Signatur
19.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex