Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kv-elektrokontroll As
Juridisk navn:  Kv-elektrokontroll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91681906
Fautvegen 56 Fautvegen 56 Fax:
2264 Grinder 2264 Grinder
Fylke: Kommune:
Hedmark Grue
Org.nr: 918913076
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siw Hege Gullikstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
5400%
Resultat  
  
-77.42%
Egenkapital  
  
-32.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 770.000 14.000
Resultat: -55.000 -31.000
Egenkapital: 114.000 169.000
Regnskap for  Kv-elektrokontroll As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 770.000 14.000
Driftskostnader -822.000 -45.000
Driftsresultat -53.000 -31.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Resultat før skatt -55.000 -31.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -55.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 118.000
Sum omløpsmidler 183.000 50.000
Sum eiendeler 275.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -31.000
Sum egenkapital 114.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 0
Sum gjeld og egenkapital 276.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 770.000 14.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 770.000 14.000
Varekostnad -102.000 0
Lønninger -408.000 0
Avskrivning -27.000 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -31.000
Driftskostnader -822.000 -45.000
Driftsresultat -53.000 -31.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -55.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 92.000 118.000
Sum varige driftsmidler 92.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 118.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 39.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 183.000 11.000
Sum omløpsmidler 183.000 50.000
Sum eiendeler 275.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -31.000
Sum egenkapital 114.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 0
Sum gjeld og egenkapital 276.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 50.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0
Soliditet 41.3 1
Resultatgrad -6.9 -221.4
Rentedekningsgrad -17.7
Gjeldsgrad 1.4 0
Total kapitalrentabilitet -19.2 -18.3
Signatur
01.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex