Kvalasenteret Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Kvalasenteret Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2721 v/Haugesund Boligbyggelag - HAUBO Kirkegata 130 Fax:
7439 Trondheim 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 917510776
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.13%
Egenkapital  
  
-213.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 39.997.000 0 0
Resultat: -64.000 2.047.000 -62.000 -8.000
Egenkapital: -34.000 30.000 -32.000 26.000
Regnskap for  Kvalasenteret Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 39.997.000 0 0
Driftskostnader -38.000 -37.721.000 -45.000 -8.000
Driftsresultat -38.000 2.277.000 -45.000 -8.000
Finansinntekter 6.000 18.000 1.000 0
Finanskostnader -32.000 -247.000 -17.000 0
Finans -26.000 -229.000 -16.000 0
Resultat før skatt -64.000 2.047.000 -62.000 -8.000
Skattekostnad 0 -457.000 0 0
Årsresultat -64.000 1.591.000 -62.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 50.000 2.032.000 19.622.000 3.476.000
Sum eiendeler 50.000 2.032.000 19.622.000 3.476.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -4.000 -65.000 -8.000
Sum egenkapital -34.000 30.000 -32.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 84.000 0 14.315.000 3.396.000
Sum kortsiktig gjeld 0 2.002.000 5.339.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 2.032.000 19.623.000 3.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 39.997.000 0 0
Driftsinntekter 0 39.997.000 0 0
Varekostnad 0 -37.688.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -33.000 -45.000 -8.000
Driftskostnader -38.000 -37.721.000 -45.000 -8.000
Driftsresultat -38.000 2.277.000 -45.000 -8.000
Finansinntekter 6.000 18.000 1.000 0
Finanskostnader -32.000 -247.000 -17.000 0
Finans -26.000 -229.000 -16.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.529.000 0 0
Årsresultat -64.000 1.591.000 -62.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 16.954.000 3.445.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 11.000 0 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 2.021.000 2.668.000 8.000
Sum omløpsmidler 50.000 2.032.000 19.622.000 3.476.000
Sum eiendeler 50.000 2.032.000 19.622.000 3.476.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -4.000 -65.000 -8.000
Sum egenkapital -34.000 30.000 -32.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.000 0 14.315.000 3.396.000
Leverandørgjeld 0 16.000 5.339.000 54.000
Betalbar skatt 0 457.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.529.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.002.000 5.339.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 2.032.000 19.623.000 3.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 30.000 14.283.000 3.422.000
Likviditetsgrad 1 1 3.7 64.
Likviditetsgrad 2 0 1 0.5 0.6
Soliditet 1.5 -0.2 0.7
Resultatgrad 5.7
Rentedekningsgrad -1.2 9.2 -2.6
Gjeldsgrad -2.5 66.7 -614.2 132.7
Total kapitalrentabilitet 112.9 -0.2 -0.2
Signatur
13.10.2020
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex