Kvalsfisk As
Juridisk navn:  Kvalsfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Trond Kvalsund Teigevegen 23 V/Trond Kvalsund Teigevegen 23 Fax:
6098 Nerlandsøy 6098 Nerlandsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal
Org.nr: 818686382
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skipsregnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: -50.000
Egenkapital: 554.000
Regnskap for  Kvalsfisk As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat -32.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -18.000
Finans -18.000
Resultat før skatt -50.000
Skattekostnad 14.000
Årsresultat -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.611.000
Sum omløpsmidler 737.000
Sum eiendeler 3.348.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 554.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.794.000
Sum gjeld og egenkapital 3.348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -32.000
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat -32.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -18.000
Finans -18.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 14.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.597.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.611.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 655.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 82.000
Sum omløpsmidler 737.000
Sum eiendeler 3.348.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.013.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 380.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000
Sum kortsiktig gjeld 2.794.000
Sum gjeld og egenkapital 3.348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.057.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet 16.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.8
Gjeldsgrad 5
Total kapitalrentabilitet
Signatur
14.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex