Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvalsund & Teige Byggefelt AS
Juridisk navn:  Kvalsund & Teige Byggefelt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70088514
Co Sund Karstein C/O Karstein Sund Fax:
6098 Nerlandsøy 6098 Nerlandsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal
Org.nr: 988012351
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.71%
Resultat  
  
81.36%
Egenkapital  
  
-1.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.148.000 1.086.000 135.000 680.000 1.363.000
Resultat: -11.000 -59.000 -180.000 -345.000 625.000
Egenkapital: 557.000 564.000 607.000 735.000 987.000
Regnskap for  Kvalsund & Teige Byggefelt AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.148.000 1.086.000 135.000 680.000 1.363.000
Driftskostnader -981.000 -918.000 -34.000 -874.000 -677.000
Driftsresultat 167.000 168.000 101.000 -194.000 687.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -178.000 -226.000 -282.000 -151.000 -64.000
Finans -178.000 -226.000 -282.000 -151.000 -62.000
Resultat før skatt -11.000 -59.000 -180.000 -345.000 625.000
Skattekostnad 4.000 16.000 52.000 93.000 -168.000
Årsresultat -7.000 -43.000 -128.000 -252.000 457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.623.000 0 4.197.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 3.348.000 0 4.153.000 3.265.000
Sum eiendeler 2.623.000 3.348.000 4.197.000 4.153.000 3.265.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 464.000 507.000 635.000 887.000
Sum egenkapital 557.000 564.000 607.000 735.000 987.000
Sum langsiktig gjeld 1.842.000 280.000 44.000 96.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 2.504.000 3.546.000 3.321.000 2.089.000
Sum gjeld og egenkapital 2.622.000 3.348.000 4.197.000 4.152.000 3.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 680.000 1.363.000
Andre inntekter 1.148.000 1.086.000 135.000 0 0
Driftsinntekter 1.148.000 1.086.000 135.000 680.000 1.363.000
Varekostnad -948.000 -886.000 0 -846.000 -642.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -32.000 -34.000 -28.000 -35.000
Driftskostnader -981.000 -918.000 -34.000 -874.000 -677.000
Driftsresultat 167.000 168.000 101.000 -194.000 687.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -178.000 -226.000 -282.000 -151.000 -64.000
Finans -178.000 -226.000 -282.000 -151.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -43.000 -128.000 -252.000 457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.623.000 0 4.197.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.623.000 0 4.197.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 3.348.000 0 4.153.000 3.265.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 3.348.000 0 4.153.000 3.265.000
Sum eiendeler 2.623.000 3.348.000 4.197.000 4.153.000 3.265.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 464.000 507.000 635.000 887.000
Sum egenkapital 557.000 564.000 607.000 735.000 987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 28.000 44.000 96.000 189.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.546.000 3.282.000 1.209.000
Sum langsiktig gjeld 1.842.000 280.000 44.000 96.000 189.000
Leverandørgjeld 223.000 2.000 0 39.000 737.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 143.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.501.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 2.504.000 3.546.000 3.321.000 2.089.000
Sum gjeld og egenkapital 2.622.000 3.348.000 4.197.000 4.152.000 3.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -223.000 844.000 -3.546.000 832.000 1.176.000
Likviditetsgrad 1 0 1.3 0.0 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0 1.3 0.1 1.3 1.6
Soliditet 21.2 16.8 14.5 17.7 30.2
Resultatgrad 14.5 15.5 74.8 -28.5 50.4
Rentedekningsgrad 0.9 0.7 0.4 -1.3 10.8
Gjeldsgrad 3.7 4.9 5.9 4.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 6.4 5 2.4 -4.7 21.1
Signatur
19.09.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex