Kvam Eiendommer AS
Juridisk navn:  Kvam Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71203800
Julsundvegen 113 Julsundvegen 113 Fax: 71203801
6410 Molde 6410 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 890330312
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/31/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.94%
Resultat  
  
1.62%
Egenkapital  
  
-2.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.187.000 3.990.000 1.654.000 3.370.000 1.908.000
Resultat: -364.000 -370.000 -7.000 1.385.000 -3.049.000
Egenkapital: 15.771.000 16.136.000 16.506.000 16.513.000 16.846.000
Regnskap for  Kvam Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.187.000 3.990.000 1.654.000 3.370.000 1.908.000
Driftskostnader -4.145.000 -4.076.000 -1.371.000 -1.610.000 -4.361.000
Driftsresultat 42.000 -85.000 283.000 1.761.000 -2.452.000
Finansinntekter 0 0 15.000 2.000 0
Finanskostnader -406.000 -285.000 -306.000 -378.000 -597.000
Finans -406.000 -285.000 -291.000 -376.000 -597.000
Resultat før skatt -364.000 -370.000 -7.000 1.385.000 -3.049.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.783.000 675.000
Årsresultat -364.000 -370.000 -7.000 -398.000 -2.374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.042.000 24.178.000 24.355.000 25.835.000 32.588.000
Sum omløpsmidler 5.336.000 7.494.000 9.785.000 1.364.000 1.156.000
Sum eiendeler 29.378.000 31.672.000 34.140.000 27.199.000 33.744.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 15.771.000 16.136.000 16.506.000 16.513.000 16.846.000
Sum langsiktig gjeld 11.130.000 9.549.000 9.900.000 10.250.000 10.600.000
Sum kortsiktig gjeld 2.477.000 5.987.000 7.734.000 436.000 6.298.000
Sum gjeld og egenkapital 29.378.000 31.672.000 34.140.000 27.199.000 33.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.608.000 2.507.000 202.000 518.000 347.000
Andre inntekter 1.578.000 1.483.000 1.452.000 2.852.000 1.561.000
Driftsinntekter 4.187.000 3.990.000 1.654.000 3.370.000 1.908.000
Varekostnad -379.000 -330.000 -305.000 -246.000 -244.000
Lønninger -290.000 -169.000 0 -387.000 -1.014.000
Avskrivning -647.000 -641.000 -620.000 -623.000 -651.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -2.000.000
Andre driftskostnader -421.000 -324.000 -446.000 -354.000 -452.000
Driftskostnader -4.145.000 -4.076.000 -1.371.000 -1.610.000 -4.361.000
Driftsresultat 42.000 -85.000 283.000 1.761.000 -2.452.000
Finansinntekter 0 0 15.000 2.000 0
Finanskostnader -406.000 -285.000 -306.000 -378.000 -597.000
Finans -406.000 -285.000 -291.000 -376.000 -597.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -364.000 -370.000 -7.000 -398.000 -2.374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.804.000
Fast eiendom 24.029.000 24.178.000 24.351.000 25.829.000 30.775.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 0 3.000 6.000 9.000
Sum varige driftsmidler 24.042.000 24.178.000 24.355.000 25.835.000 30.784.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.042.000 24.178.000 24.355.000 25.835.000 32.588.000
Varebeholdning 4.884.000 7.111.000 9.274.000 0 0
Kundefordringer 232.000 357.000 340.000 255.000 172.000
Andre fordringer 52.000 19.000 101.000 16.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 8.000 69.000 1.007.000 767.000
Sum omløpsmidler 5.336.000 7.494.000 9.785.000 1.364.000 1.156.000
Sum eiendeler 29.378.000 31.672.000 34.140.000 27.199.000 33.744.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 15.771.000 16.136.000 16.506.000 16.513.000 16.846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.753.000 5.359.000 7.302.000 131.000 5.999.000
Sum langsiktig gjeld 11.130.000 9.549.000 9.900.000 10.250.000 10.600.000
Leverandørgjeld 211.000 267.000 75.000 115.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 62.000 0 60.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 490.000 299.000 357.000 130.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 2.477.000 5.987.000 7.734.000 436.000 6.298.000
Sum gjeld og egenkapital 29.378.000 31.672.000 34.140.000 27.199.000 33.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.859.000 1.507.000 2.051.000 928.000 -5.142.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.3 1.3 3.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 3.1 0.2
Soliditet 53.7 50.9 48.3 60.7 49.9
Resultatgrad 1 -2.1 17.1 52.3 -128.5
Rentedekningsgrad 0.1 -0.3 0.9 4.7 -4.1
Gjeldsgrad 0.9 1 1.1 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.3 0.9 6.5 -7.3
Signatur
02.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.11.2012
SIVERT BOLSØNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex