Kvam Prosjektadministrasjon AS
Juridisk navn:  Kvam Prosjektadministrasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97025253
Sigurd Slembes Veg 4 Sigurd Slembes Veg 4 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 991010572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Leif Langø AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-350%
Egenkapital  
  
-3.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 42.000 0
Resultat: -5.000 2.000 -16.000 -39.000 42.000
Egenkapital: 155.000 160.000 158.000 174.000 213.000
Regnskap for  Kvam Prosjektadministrasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 42.000 0
Driftskostnader -3.000 -7.000 -10.000 -45.000 0
Driftsresultat -3.000 -7.000 -10.000 -3.000 0
Finansinntekter -2.000 20.000 0 -31.000 43.000
Finanskostnader 0 -11.000 -6.000 -5.000 0
Finans -2.000 9.000 -6.000 -36.000 43.000
Resultat før skatt -5.000 2.000 -16.000 -39.000 42.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 2.000 -16.000 -39.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 147.000 153.000 164.000 185.000 213.000
Sum eiendeler 147.000 153.000 164.000 185.000 213.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 60.000 0 74.000 113.000
Sum egenkapital 155.000 160.000 158.000 174.000 213.000
Sum langsiktig gjeld -8.000 0 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 -7.000 6.000 8.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 153.000 164.000 186.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 42.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 42.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -42.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -7.000 -10.000 -3.000 0
Driftskostnader -3.000 -7.000 -10.000 -45.000 0
Driftsresultat -3.000 -7.000 -10.000 -3.000 0
Finansinntekter -2.000 20.000 0 -31.000 43.000
Finanskostnader 0 -11.000 -6.000 -5.000 0
Finans -2.000 9.000 -6.000 -36.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 2.000 -16.000 -39.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2.000 6.000 42.000 25.000 177.000
Kasse, bank 133.000 136.000 110.000 149.000 37.000
Sum omløpsmidler 147.000 153.000 164.000 185.000 213.000
Sum eiendeler 147.000 153.000 164.000 185.000 213.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 60.000 0 74.000 113.000
Sum egenkapital 155.000 160.000 158.000 174.000 213.000
Sum avsetninger til forpliktelser -1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -8.000 0 0 4.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 8.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -7.000 6.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 -7.000 6.000 8.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 153.000 164.000 186.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000 160.000 158.000 177.000 212.000
Likviditetsgrad 1 -21.9 27.3 23.1 213.0
Likviditetsgrad 2 0 -21.9 27.3 23.2 213.1
Soliditet 105.4 104.6 96.3 93.5 99.5
Resultatgrad -7.1
Rentedekningsgrad -0.6 -1.7 -6.8
Gjeldsgrad -0.1 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.4 8.5 -6.1 -18.3 20.1
Signatur
22.05.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex