Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvarøy Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Kvarøy Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75091950
Fax: 75091955
8743 Indre Kvarøy 8743 Indre Kvarøy
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 947672134
Aksjekapital: 3.432.520 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 7/5/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice
Utvikling:
Omsetning  
  
76.31%
Resultat  
  
45.86%
Egenkapital  
  
40.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 885.627.000 502.309.000 574.704.000 367.579.000 449.934.000
Resultat: 118.570.000 81.293.000 30.204.000 56.580.000 83.469.000
Egenkapital: 296.791.000 210.540.000 151.693.000 136.921.000 111.997.000
Regnskap for  Kvarøy Fiskeoppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 885.627.000 502.309.000 574.704.000 367.579.000 449.934.000
Driftskostnader -815.683.000 -433.990.000 -540.865.000 -309.836.000 -367.866.000
Driftsresultat 69.944.000 68.319.000 33.838.000 57.743.000 82.067.000
Finansinntekter 58.815.000 17.229.000 886.000 1.982.000 4.126.000
Finanskostnader -10.190.000 -4.255.000 -4.520.000 -3.146.000 -2.724.000
Finans 48.625.000 12.974.000 -3.634.000 -1.164.000 1.402.000
Resultat før skatt 118.570.000 81.293.000 30.204.000 56.580.000 83.469.000
Skattekostnad -12.319.000 -12.446.000 -5.431.000 -11.780.000 -21.681.000
Årsresultat 106.250.000 68.847.000 24.773.000 44.800.000 61.788.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.412.000 237.713.000 153.093.000 131.146.000 124.134.000
Sum omløpsmidler 249.034.000 202.646.000 231.488.000 163.223.000 126.386.000
Sum eiendeler 569.446.000 440.359.000 384.581.000 294.369.000 250.520.000
Sum opptjent egenkapital 293.358.000 207.108.000 148.261.000 133.488.000 108.564.000
Sum egenkapital 296.791.000 210.540.000 151.693.000 136.921.000 111.997.000
Sum langsiktig gjeld 197.330.000 153.081.000 95.334.000 78.367.000 83.915.000
Sum kortsiktig gjeld 75.326.000 76.737.000 137.554.000 79.080.000 54.609.000
Sum gjeld og egenkapital 569.447.000 440.359.000 384.582.000 294.368.000 250.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 885.526.000 502.182.000 561.453.000 367.453.000 449.839.000
Andre inntekter 101.000 128.000 13.251.000 126.000 95.000
Driftsinntekter 885.627.000 502.309.000 574.704.000 367.579.000 449.934.000
Varekostnad -742.332.000 -319.603.000 -553.311.000 -191.660.000 -271.299.000
Lønninger -19.819.000 -13.756.000 -10.027.000 -9.437.000 -8.955.000
Avskrivning -16.315.000 -10.518.000 -5.004.000 -4.184.000 -4.403.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.410.000 -65.412.000 -48.620.000 -26.044.000 -24.085.000
Driftskostnader -815.683.000 -433.990.000 -540.865.000 -309.836.000 -367.866.000
Driftsresultat 69.944.000 68.319.000 33.838.000 57.743.000 82.067.000
Finansinntekter 58.815.000 17.229.000 886.000 1.982.000 4.126.000
Finanskostnader -10.190.000 -4.255.000 -4.520.000 -3.146.000 -2.724.000
Finans 48.625.000 12.974.000 -3.634.000 -1.164.000 1.402.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.000.000 0 0 0
Årsresultat 106.250.000 68.847.000 24.773.000 44.800.000 61.788.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.938.000 60.258.000 60.258.000 60.258.000 60.258.000
Fast eiendom 52.842.000 24.672.000 15.386.000 15.817.000 13.556.000
Maskiner anlegg 60.865.000 37.961.000 12.904.000 7.356.000 8.058.000
Driftsløsøre 0 18.235.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 204.260.000 132.783.000 45.848.000 48.292.000 40.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.215.000 44.672.000 46.987.000 22.596.000 23.414.000
Sum anleggsmidler 320.412.000 237.713.000 153.093.000 131.146.000 124.134.000
Varebeholdning 163.359.000 139.165.000 163.866.000 77.301.000 78.254.000
Kundefordringer 57.268.000 15.934.000 44.699.000 61.018.000 34.700.000
Andre fordringer 25.672.000 39.323.000 21.849.000 23.151.000 11.949.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.736.000 8.224.000 1.074.000 1.752.000 1.483.000
Sum omløpsmidler 249.034.000 202.646.000 231.488.000 163.223.000 126.386.000
Sum eiendeler 569.446.000 440.359.000 384.581.000 294.369.000 250.520.000
Sum opptjent egenkapital 293.358.000 207.108.000 148.261.000 133.488.000 108.564.000
Sum egenkapital 296.791.000 210.540.000 151.693.000 136.921.000 111.997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.864.000 45.146.000 38.408.000 32.976.000 35.344.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.141.000 0 36.720.000 20.666.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 197.330.000 153.081.000 95.334.000 78.367.000 83.915.000
Leverandørgjeld 64.784.000 69.544.000 53.032.000 39.336.000 26.427.000
Betalbar skatt 1.475.000 707.000 0 11.038.000 18.462.000
Skyldig offentlige avgifter 1.014.000 715.000 494.000 437.000 515.000
Utbytte 0 -10.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.911.000 5.771.000 47.308.000 7.604.000 9.070.000
Sum kortsiktig gjeld 75.326.000 76.737.000 137.554.000 79.080.000 54.609.000
Sum gjeld og egenkapital 569.447.000 440.359.000 384.582.000 294.368.000 250.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 173.708.000 125.909.000 93.934.000 84.143.000 71.777.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.6 1.7 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.5 1.1 0.9
Soliditet 52.1 47.8 39.4 46.5 44.7
Resultatgrad 7.9 13.6 5.9 15.7 18.2
Rentedekningsgrad 6.9 16.1 7.5 19.0 31.6
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.5 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 22.6 19.4 9 20.3 34.4
Signatur
20.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex