Kvartalet Møbler AS
Juridisk navn:  Kvartalet Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57749220
Markegata 31 Markegata 31 Fax:
6900 Florø 6900 Florø
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 986217894
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 30.10.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,18%
Resultat  
  
-36,31%
Egenkapital  
  
1,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 11.039.000 11.059.000 11.424.000 11.276.000 10.160.000
Resultat: 307.000 482.000 531.000 661.000 408.000
Egenkapital: 2.230.000 2.207.000 2.155.000 2.073.000 1.800.000
Regnskap for  Kvartalet Møbler AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 11.039.000 11.059.000 11.424.000 11.276.000 10.160.000
Driftskostnader -10.735.000 -10.584.000 -10.868.000 -10.607.000 -9.771.000
Driftsresultat 304.000 475.000 557.000 669.000 389.000
Finansinntekter 5.000 10.000 10.000 14.000 26.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -36.000 -21.000 -7.000
Finans 3.000 8.000 -26.000 -7.000 19.000
Resultat før skatt 307.000 482.000 531.000 661.000 408.000
Skattekostnad -84.000 -130.000 -149.000 -188.000 -123.000
Årsresultat 223.000 352.000 381.000 474.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 160.000 162.000 80.000 125.000
Sum omløpsmidler 4.196.000 3.870.000 3.849.000 3.677.000 3.511.000
Sum eiendeler 4.342.000 4.030.000 4.011.000 3.757.000 3.636.000
Sum opptjent egenkapital 1.928.000 1.904.000 1.852.000 1.771.000 1.497.000
Sum egenkapital 2.230.000 2.207.000 2.155.000 2.073.000 1.800.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.112.000 1.824.000 1.856.000 1.684.000 1.836.000
Sum gjeld og egenkapital 4.342.000 4.030.000 4.010.000 3.757.000 3.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.033.000 10.988.000 11.424.000 11.276.000 10.161.000
Andre inntekter 6.000 71.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.039.000 11.059.000 11.424.000 11.276.000 10.160.000
Varekostnad -6.678.000 -6.608.000 -6.947.000 -7.226.000 -6.379.000
Lønninger -2.268.000 -2.286.000 -2.278.000 -1.986.000 -1.933.000
Avskrivning -12.000 -41.000 -42.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.777.000 -1.649.000 -1.601.000 -1.353.000 -1.417.000
Driftskostnader -10.735.000 -10.584.000 -10.868.000 -10.607.000 -9.771.000
Driftsresultat 304.000 475.000 557.000 669.000 389.000
Finansinntekter 5.000 10.000 10.000 14.000 26.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -36.000 -21.000 -7.000
Finans 3.000 8.000 -26.000 -7.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -300.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 223.000 352.000 381.000 474.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 17.000 13.000 6.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 25.000 31.000 73.000 115.000
Sum varige driftsmidler 14.000 25.000 31.000 73.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 118.000 118.000 0 9.000
Sum anleggsmidler 146.000 160.000 162.000 80.000 125.000
Varebeholdning 1.975.000 2.300.000 2.250.000 2.100.000 1.940.000
Kundefordringer 273.000 578.000 422.000 354.000 306.000
Andre fordringer 129.000 142.000 33.000 94.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.819.000 850.000 1.144.000 1.129.000 1.228.000
Sum omløpsmidler 4.196.000 3.870.000 3.849.000 3.677.000 3.511.000
Sum eiendeler 4.342.000 4.030.000 4.011.000 3.757.000 3.636.000
Sum opptjent egenkapital 1.928.000 1.904.000 1.852.000 1.771.000 1.497.000
Sum egenkapital 2.230.000 2.207.000 2.155.000 2.073.000 1.800.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.230.000 926.000 789.000 600.000 651.000
Betalbar skatt 81.000 135.000 156.000 193.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 350.000 239.000 403.000 435.000 382.000
Utbytte -200.000 -300.000 -300.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 250.000 225.000 209.000 455.000 676.000
Sum kortsiktig gjeld 2.112.000 1.824.000 1.856.000 1.684.000 1.836.000
Sum gjeld og egenkapital 4.342.000 4.030.000 4.010.000 3.757.000 3.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.084.000 2.046.000 1.993.000 1.993.000 1.675.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 2.1 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 1.0 0.9
Soliditet 51.4 54.8 53.7 55.2 49.5
Resultatgrad 2.8 4.3 4.9 5.9 3.8
Rentedekningsgrad 154.5 242.5 15.8 32.5 59.3
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 7.1 12.0 14.1 18.2 11.4
Signatur
04.05.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex