Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvartalet Møbler AS
Juridisk navn:  Kvartalet Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57749220
Markegata 31 Markegata 31 Fax:
6900 Florø 6900 Florø
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 986217894
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/30/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.98%
Resultat  
  
62.01%
Egenkapital  
  
15.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 11.276.000 10.160.000 10.225.000 10.667.000 6.893.000
Resultat: 661.000 408.000 874.000 1.084.000 527.000
Egenkapital: 2.073.000 1.800.000 1.715.000 1.391.000 1.013.000
Regnskap for  Kvartalet Møbler AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 11.276.000 10.160.000 10.225.000 10.667.000 6.893.000
Driftskostnader -10.607.000 -9.771.000 -9.349.000 -9.593.000 -6.369.000
Driftsresultat 669.000 389.000 876.000 1.074.000 523.000
Finansinntekter 14.000 26.000 10.000 23.000 26.000
Finanskostnader -21.000 -7.000 -12.000 -12.000 -22.000
Finans -7.000 19.000 -2.000 11.000 4.000
Resultat før skatt 661.000 408.000 874.000 1.084.000 527.000
Skattekostnad -188.000 -123.000 -250.000 -306.000 -150.000
Årsresultat 474.000 285.000 624.000 778.000 377.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 125.000 166.000 208.000 22.000
Sum omløpsmidler 3.677.000 3.511.000 2.996.000 2.700.000 2.090.000
Sum eiendeler 3.757.000 3.636.000 3.162.000 2.908.000 2.112.000
Sum opptjent egenkapital 1.771.000 1.497.000 1.412.000 1.088.000 710.000
Sum egenkapital 2.073.000 1.800.000 1.715.000 1.391.000 1.013.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.684.000 1.836.000 1.444.000 1.511.000 1.099.000
Sum gjeld og egenkapital 3.757.000 3.635.000 3.162.000 2.907.000 2.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.276.000 10.161.000 10.225.000 10.639.000 6.843.000
Andre inntekter 0 0 0 28.000 50.000
Driftsinntekter 11.276.000 10.160.000 10.225.000 10.667.000 6.893.000
Varekostnad -7.226.000 -6.379.000 -6.375.000 -7.097.000 -4.644.000
Lønninger -1.986.000 -1.933.000 -1.593.000 -1.329.000 -1.033.000
Avskrivning -42.000 -42.000 -42.000 -12.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.353.000 -1.417.000 -1.339.000 -1.155.000 -672.000
Driftskostnader -10.607.000 -9.771.000 -9.349.000 -9.593.000 -6.369.000
Driftsresultat 669.000 389.000 876.000 1.074.000 523.000
Finansinntekter 14.000 26.000 10.000 23.000 26.000
Finanskostnader -21.000 -7.000 -12.000 -12.000 -22.000
Finans -7.000 19.000 -2.000 11.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -400.000 -200.000
Årsresultat 474.000 285.000 624.000 778.000 377.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 1.000 0 0 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 115.000 157.000 199.000 1.000
Sum varige driftsmidler 73.000 115.000 157.000 199.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 80.000 125.000 166.000 208.000 22.000
Varebeholdning 2.100.000 1.940.000 1.880.000 1.550.000 1.100.000
Kundefordringer 354.000 306.000 236.000 122.000 208.000
Andre fordringer 94.000 37.000 44.000 29.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.129.000 1.228.000 836.000 999.000 761.000
Sum omløpsmidler 3.677.000 3.511.000 2.996.000 2.700.000 2.090.000
Sum eiendeler 3.757.000 3.636.000 3.162.000 2.908.000 2.112.000
Sum opptjent egenkapital 1.771.000 1.497.000 1.412.000 1.088.000 710.000
Sum egenkapital 2.073.000 1.800.000 1.715.000 1.391.000 1.013.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 6.000 0
Leverandørgjeld 600.000 651.000 409.000 513.000 473.000
Betalbar skatt 193.000 128.000 252.000 289.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 435.000 382.000 336.000 184.000 178.000
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -400.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 455.000 676.000 148.000 126.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 1.684.000 1.836.000 1.444.000 1.511.000 1.099.000
Sum gjeld og egenkapital 3.757.000 3.635.000 3.162.000 2.907.000 2.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.993.000 1.675.000 1.552.000 1.189.000 991.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 2.1 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0
Soliditet 55.2 49.5 54.2 47.8 48.0
Resultatgrad 5.9 3.8 8.6 10.1 7.6
Rentedekningsgrad 32.5 59.3 73.8 91.4 25.0
Gjeldsgrad 0.8 1.0 0.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 18.2 11.4 28.0 37.7 26.0
Signatur
04.05.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex