Kvartalet Møbler AS
Juridisk navn:  Kvartalet Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57749220
Markegata 31 Markegata 31 Fax: 57749221
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 986217894
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 30.10.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,38%
Resultat  
  
92,51%
Egenkapital  
  
1,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 10.776.000 11.039.000 11.059.000 11.424.000 11.276.000
Resultat: 591.000 307.000 482.000 531.000 661.000
Egenkapital: 2.273.000 2.230.000 2.207.000 2.155.000 2.073.000
Regnskap for  Kvartalet Møbler AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 10.776.000 11.039.000 11.059.000 11.424.000 11.276.000
Driftskostnader -10.188.000 -10.735.000 -10.584.000 -10.868.000 -10.607.000
Driftsresultat 588.000 304.000 475.000 557.000 669.000
Finansinntekter 6.000 5.000 10.000 10.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -36.000 -21.000
Finans 4.000 3.000 8.000 -26.000 -7.000
Resultat før skatt 591.000 307.000 482.000 531.000 661.000
Skattekostnad -148.000 -84.000 -130.000 -149.000 -188.000
Årsresultat 443.000 223.000 352.000 381.000 474.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 146.000 160.000 162.000 80.000
Sum omløpsmidler 4.157.000 4.196.000 3.870.000 3.849.000 3.677.000
Sum eiendeler 4.312.000 4.342.000 4.030.000 4.011.000 3.757.000
Sum opptjent egenkapital 1.971.000 1.928.000 1.904.000 1.852.000 1.771.000
Sum egenkapital 2.273.000 2.230.000 2.207.000 2.155.000 2.073.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.039.000 2.112.000 1.824.000 1.856.000 1.684.000
Sum gjeld og egenkapital 4.312.000 4.342.000 4.030.000 4.010.000 3.757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.721.000 11.033.000 10.988.000 11.424.000 11.276.000
Andre inntekter 55.000 6.000 71.000 0 0
Driftsinntekter 10.776.000 11.039.000 11.059.000 11.424.000 11.276.000
Varekostnad -5.957.000 -6.678.000 -6.608.000 -6.947.000 -7.226.000
Lønninger -2.412.000 -2.268.000 -2.286.000 -2.278.000 -1.986.000
Avskrivning -14.000 -12.000 -41.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.805.000 -1.777.000 -1.649.000 -1.601.000 -1.353.000
Driftskostnader -10.188.000 -10.735.000 -10.584.000 -10.868.000 -10.607.000
Driftsresultat 588.000 304.000 475.000 557.000 669.000
Finansinntekter 6.000 5.000 10.000 10.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -36.000 -21.000
Finans 4.000 3.000 8.000 -26.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -200.000 -300.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 443.000 223.000 352.000 381.000 474.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 14.000 17.000 13.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 14.000 25.000 31.000 73.000
Sum varige driftsmidler 26.000 14.000 25.000 31.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 118.000 118.000 118.000 0
Sum anleggsmidler 155.000 146.000 160.000 162.000 80.000
Varebeholdning 2.100.000 1.975.000 2.300.000 2.250.000 2.100.000
Kundefordringer 140.000 273.000 578.000 422.000 354.000
Andre fordringer 115.000 129.000 142.000 33.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.802.000 1.819.000 850.000 1.144.000 1.129.000
Sum omløpsmidler 4.157.000 4.196.000 3.870.000 3.849.000 3.677.000
Sum eiendeler 4.312.000 4.342.000 4.030.000 4.011.000 3.757.000
Sum opptjent egenkapital 1.971.000 1.928.000 1.904.000 1.852.000 1.771.000
Sum egenkapital 2.273.000 2.230.000 2.207.000 2.155.000 2.073.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 795.000 1.230.000 926.000 789.000 600.000
Betalbar skatt 146.000 81.000 135.000 156.000 193.000
Skyldig offentlige avgifter 464.000 350.000 239.000 403.000 435.000
Utbytte -400.000 -200.000 -300.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 234.000 250.000 225.000 209.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 2.039.000 2.112.000 1.824.000 1.856.000 1.684.000
Sum gjeld og egenkapital 4.312.000 4.342.000 4.030.000 4.010.000 3.757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.118.000 2.084.000 2.046.000 1.993.000 1.993.000
Likviditetsgrad 1 2 2.0 2.1 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0.9 0.9 1.0
Soliditet 52.7 51.4 54.8 53.7 55.2
Resultatgrad 5.5 2.8 4.3 4.9 5.9
Rentedekningsgrad 2 154.5 242.5 15.8 32.5
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 13.8 7.1 12.0 14.1 18.2
Signatur
04.05.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex