Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvartalet Møbler AS
Juridisk navn:  Kvartalet Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57749220
Markegata 31 Markegata 31 Fax:
6900 Florø 6900 Florø
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 986217894
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/30/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.2%
Resultat  
  
-9.23%
Egenkapital  
  
2.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 11.059.000 11.424.000 11.276.000 10.160.000 10.225.000
Resultat: 482.000 531.000 661.000 408.000 874.000
Egenkapital: 2.207.000 2.155.000 2.073.000 1.800.000 1.715.000
Regnskap for  Kvartalet Møbler AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 11.059.000 11.424.000 11.276.000 10.160.000 10.225.000
Driftskostnader -10.584.000 -10.868.000 -10.607.000 -9.771.000 -9.349.000
Driftsresultat 475.000 557.000 669.000 389.000 876.000
Finansinntekter 10.000 10.000 14.000 26.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -36.000 -21.000 -7.000 -12.000
Finans 8.000 -26.000 -7.000 19.000 -2.000
Resultat før skatt 482.000 531.000 661.000 408.000 874.000
Skattekostnad -130.000 -149.000 -188.000 -123.000 -250.000
Årsresultat 352.000 381.000 474.000 285.000 624.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 162.000 80.000 125.000 166.000
Sum omløpsmidler 3.870.000 3.849.000 3.677.000 3.511.000 2.996.000
Sum eiendeler 4.030.000 4.011.000 3.757.000 3.636.000 3.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.904.000 1.852.000 1.771.000 1.497.000 1.412.000
Sum egenkapital 2.207.000 2.155.000 2.073.000 1.800.000 1.715.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 1.856.000 1.684.000 1.836.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 4.030.000 4.010.000 3.757.000 3.635.000 3.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.988.000 11.424.000 11.276.000 10.161.000 10.225.000
Andre inntekter 71.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.059.000 11.424.000 11.276.000 10.160.000 10.225.000
Varekostnad -6.608.000 -6.947.000 -7.226.000 -6.379.000 -6.375.000
Lønninger -2.286.000 -2.278.000 -1.986.000 -1.933.000 -1.593.000
Avskrivning -41.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.649.000 -1.601.000 -1.353.000 -1.417.000 -1.339.000
Driftskostnader -10.584.000 -10.868.000 -10.607.000 -9.771.000 -9.349.000
Driftsresultat 475.000 557.000 669.000 389.000 876.000
Finansinntekter 10.000 10.000 14.000 26.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -36.000 -21.000 -7.000 -12.000
Finans 8.000 -26.000 -7.000 19.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -200.000 -200.000 -300.000
Årsresultat 352.000 381.000 474.000 285.000 624.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 13.000 6.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 31.000 73.000 115.000 157.000
Sum varige driftsmidler 25.000 31.000 73.000 115.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 118.000 0 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 160.000 162.000 80.000 125.000 166.000
Varebeholdning 2.300.000 2.250.000 2.100.000 1.940.000 1.880.000
Kundefordringer 578.000 422.000 354.000 306.000 236.000
Andre fordringer 142.000 33.000 94.000 37.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 850.000 1.144.000 1.129.000 1.228.000 836.000
Sum omløpsmidler 3.870.000 3.849.000 3.677.000 3.511.000 2.996.000
Sum eiendeler 4.030.000 4.011.000 3.757.000 3.636.000 3.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.904.000 1.852.000 1.771.000 1.497.000 1.412.000
Sum egenkapital 2.207.000 2.155.000 2.073.000 1.800.000 1.715.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 926.000 789.000 600.000 651.000 409.000
Betalbar skatt 135.000 156.000 193.000 128.000 252.000
Skyldig offentlige avgifter 239.000 403.000 435.000 382.000 336.000
Utbytte -300.000 -300.000 -200.000 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 225.000 209.000 455.000 676.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 1.856.000 1.684.000 1.836.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 4.030.000 4.010.000 3.757.000 3.635.000 3.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.046.000 1.993.000 1.993.000 1.675.000 1.552.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2.2 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8
Soliditet 54.8 53.7 55.2 49.5 54.2
Resultatgrad 4.3 4.9 5.9 3.8 8.6
Rentedekningsgrad 242.5 15.8 32.5 59.3 73.8
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.8 1.0 0.8
Total kapitalrentabilitet 12.0 14.1 18.2 11.4 28.0
Signatur
04.05.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex