Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvenildmyra 9 AS
Juridisk navn:  Kvenildmyra 9 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72559633
C/O Abra Regnskap As Postboks 6199 Torgarden Kvenildmyra 9 A Fax: 72553325
7435 Trondheim 7093 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989757350
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.68%
Resultat  
  
0.23%
Egenkapital  
  
0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000 850.000
Resultat: 434.000 433.000 455.000 339.000 259.000
Egenkapital: 486.000 485.000 471.000 418.000 386.000
Regnskap for  Kvenildmyra 9 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000 850.000
Driftskostnader -347.000 -348.000 -302.000 -336.000 -287.000
Driftsresultat 683.000 665.000 684.000 587.000 563.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -249.000 -236.000 -232.000 -251.000 -306.000
Finans -249.000 -233.000 -230.000 -248.000 -304.000
Resultat før skatt 434.000 433.000 455.000 339.000 259.000
Skattekostnad -94.000 -98.000 -108.000 -82.000 -70.000
Årsresultat 340.000 334.000 346.000 257.000 189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.905.000 8.142.000 8.379.000 8.583.000 8.772.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 879.000 632.000 582.000 543.000
Sum eiendeler 9.152.000 9.021.000 9.011.000 9.165.000 9.315.000
Sum opptjent egenkapital 386.000 385.000 371.000 318.000 286.000
Sum egenkapital 486.000 485.000 471.000 418.000 386.000
Sum langsiktig gjeld 8.126.000 8.019.000 8.064.000 8.336.000 8.645.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 517.000 477.000 411.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 9.151.000 9.021.000 9.012.000 9.165.000 9.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000 850.000
Driftsinntekter 1.030.000 1.013.000 986.000 923.000 850.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -237.000 -237.000 -204.000 -269.000 -208.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -111.000 -98.000 -67.000 -79.000
Driftskostnader -347.000 -348.000 -302.000 -336.000 -287.000
Driftsresultat 683.000 665.000 684.000 587.000 563.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -249.000 -236.000 -232.000 -251.000 -306.000
Finans -249.000 -233.000 -230.000 -248.000 -304.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 340.000 334.000 346.000 257.000 189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.703.000 7.906.000 8.109.000 8.312.000 8.515.000
Maskiner anlegg 202.000 236.000 270.000 271.000 257.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.905.000 8.142.000 8.379.000 8.583.000 8.772.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.905.000 8.142.000 8.379.000 8.583.000 8.772.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 16.000 15.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.234.000 866.000 616.000 567.000 498.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 879.000 632.000 582.000 543.000
Sum eiendeler 9.152.000 9.021.000 9.011.000 9.165.000 9.315.000
Sum opptjent egenkapital 386.000 385.000 371.000 318.000 286.000
Sum egenkapital 486.000 485.000 471.000 418.000 386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 122.000 129.000 132.000 121.000 123.000
Gjeld til kredittinstitutt 439.000 422.000 391.000 309.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 8.126.000 8.019.000 8.064.000 8.336.000 8.645.000
Leverandørgjeld 0 14.000 8.000 25.000 91.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 39.000 39.000 39.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 42.000 39.000 38.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 517.000 477.000 411.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 9.151.000 9.021.000 9.012.000 9.165.000 9.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 708.000 362.000 155.000 171.000 260.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.7 1.3 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.7 1.3 1.5 2.0
Soliditet 5.3 5.4 5.2 4.6 4.1
Resultatgrad 66.3 65.6 69.4 63.6 66.2
Rentedekningsgrad 2.7 2.8 2.9 2.4 1.8
Gjeldsgrad 17.8 17.6 18.1 20.9 23.1
Total kapitalrentabilitet 7.5 7.4 7.6 6.4 6.1
Signatur
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex