Kvernevik Invest AS
Juridisk navn:  Kvernevik Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Oskar Joakim Kvernevik Fax:
6717 Flatraket 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 988607576
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kystrekneskap Leif Follevåg
Utvikling:
Omsetning  
  
6.14%
Resultat  
  
-51.52%
Egenkapital  
  
46.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 467.000 440.000 456.000 397.000 374.000
Resultat: 48.000 99.000 69.000 69.000 0
Egenkapital: -41.000 -77.000 -150.000 -199.000 -242.000
Regnskap for  Kvernevik Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 467.000 440.000 456.000 397.000 374.000
Driftskostnader -225.000 -235.000 -274.000 -210.000 -221.000
Driftsresultat 242.000 206.000 183.000 188.000 153.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -194.000 -107.000 -113.000 -119.000 -153.000
Finans -193.000 -107.000 -113.000 -119.000 -153.000
Resultat før skatt 48.000 99.000 69.000 69.000 0
Skattekostnad -13.000 -26.000 -20.000 -26.000 0
Årsresultat 36.000 73.000 49.000 43.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.307.000 2.433.000 2.572.000 2.706.000 2.846.000
Sum omløpsmidler 4.428.000 1.858.000 186.000 157.000 92.000
Sum eiendeler 6.735.000 4.291.000 2.758.000 2.863.000 2.938.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -177.000 -250.000 -299.000 -342.000
Sum egenkapital -41.000 -77.000 -150.000 -199.000 -242.000
Sum langsiktig gjeld 2.292.000 2.450.000 2.599.000 2.744.000 2.925.000
Sum kortsiktig gjeld 4.483.000 1.918.000 309.000 319.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 6.734.000 4.291.000 2.758.000 2.864.000 2.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 467.000 440.000 456.000 397.000 374.000
Driftsinntekter 467.000 440.000 456.000 397.000 374.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -121.000 -160.000 -96.000 -107.000
Driftskostnader -225.000 -235.000 -274.000 -210.000 -221.000
Driftsresultat 242.000 206.000 183.000 188.000 153.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -194.000 -107.000 -113.000 -119.000 -153.000
Finans -193.000 -107.000 -113.000 -119.000 -153.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 73.000 49.000 43.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 46.000 71.000 92.000 118.000
Fast eiendom 2.217.000 2.312.000 2.407.000 2.501.000 2.596.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 75.000 94.000 113.000 132.000
Sum varige driftsmidler 2.274.000 2.387.000 2.501.000 2.615.000 2.728.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.307.000 2.433.000 2.572.000 2.706.000 2.846.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 78.000 35.000 28.000 35.000 30.000
Sum investeringer 4.058.000 1.668.000 0 0 0
Kasse, bank 292.000 155.000 157.000 122.000 61.000
Sum omløpsmidler 4.428.000 1.858.000 186.000 157.000 92.000
Sum eiendeler 6.735.000 4.291.000 2.758.000 2.863.000 2.938.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -177.000 -250.000 -299.000 -342.000
Sum egenkapital -41.000 -77.000 -150.000 -199.000 -242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.292.000 2.450.000 2.599.000 2.744.000 2.925.000
Leverandørgjeld 31.000 2.000 0 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.453.000 1.916.000 309.000 319.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 4.483.000 1.918.000 309.000 319.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 6.734.000 4.291.000 2.758.000 2.864.000 2.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 -60.000 -123.000 -162.000 -163.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.6 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 1 1 0.6 0.5 0.4
Soliditet -0.6 -1.8 -5.4 -6.9 -8.2
Resultatgrad 51.8 46.8 40.1 47.4 40.9
Rentedekningsgrad 1.2 1.9 1.6 1.6 1.0
Gjeldsgrad -165.2 -56.7 -19.4 -15.4 -13.1
Total kapitalrentabilitet 3.6 4.8 6.6 6.6 5.2
Signatur
26.10.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex