Kverninga Kraftverk As
Juridisk navn:  Kverninga Kraftverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90071280
C/O Knut Erlend Hagen Østagrenda C/O Knut Erlend Hagen Østagrenda Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 998032423
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Heiberg Regnskap Og Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
13.95%
Resultat  
  
45.12%
Egenkapital  
  
39.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.440.000 3.019.000 2.435.000 2.656.000 2.142.000
Resultat: 669.000 461.000 373.000 500.000 -346.000
Egenkapital: 1.832.000 1.316.000 966.000 686.000 321.000
Regnskap for  Kverninga Kraftverk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.440.000 3.019.000 2.435.000 2.656.000 2.142.000
Driftskostnader -1.954.000 -1.678.000 -1.096.000 -1.047.000 -1.240.000
Driftsresultat 1.486.000 1.341.000 1.339.000 1.610.000 903.000
Finansinntekter 10.000 3.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -827.000 -884.000 -970.000 -1.112.000 -1.251.000
Finans -817.000 -881.000 -966.000 -1.109.000 -1.249.000
Resultat før skatt 669.000 461.000 373.000 500.000 -346.000
Skattekostnad -154.000 -110.000 -93.000 -135.000 93.000
Årsresultat 516.000 350.000 280.000 365.000 -253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.760.000 26.115.000 26.697.000 27.278.000 27.960.000
Sum omløpsmidler 1.677.000 1.596.000 982.000 908.000 636.000
Sum eiendeler 27.437.000 27.711.000 27.679.000 28.186.000 28.596.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 728.000 378.000 98.000 -267.000
Sum egenkapital 1.832.000 1.316.000 966.000 686.000 321.000
Sum langsiktig gjeld 24.040.000 24.884.000 25.759.000 26.453.000 27.136.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 1.512.000 954.000 1.048.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 27.437.000 27.712.000 27.679.000 28.187.000 28.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.440.000 3.019.000 2.431.000 2.656.000 2.142.000
Andre inntekter 0 0 4.000 0 0
Driftsinntekter 3.440.000 3.019.000 2.435.000 2.656.000 2.142.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -160.000 -151.000 -141.000 -142.000 -5.000
Avskrivning -589.000 -582.000 -582.000 -582.000 -582.000
Nedskrivning 0 -945.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.205.000 0 -373.000 -323.000 -653.000
Driftskostnader -1.954.000 -1.678.000 -1.096.000 -1.047.000 -1.240.000
Driftsresultat 1.486.000 1.341.000 1.339.000 1.610.000 903.000
Finansinntekter 10.000 3.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -827.000 -884.000 -970.000 -1.112.000 -1.251.000
Finans -817.000 -881.000 -966.000 -1.109.000 -1.249.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 516.000 350.000 280.000 365.000 -253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 100.000
Fast eiendom 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Maskiner anlegg 25.451.000 26.014.000 26.577.000 27.225.000 27.703.000
Driftsløsøre 255.000 48.000 66.000 0 103.000
Sum varige driftsmidler 25.760.000 26.115.000 26.697.000 27.278.000 27.860.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.760.000 26.115.000 26.697.000 27.278.000 27.960.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 537.000 254.000 135.000 194.000 427.000
Andre fordringer 21.000 20.000 21.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.120.000 1.322.000 827.000 714.000 209.000
Sum omløpsmidler 1.677.000 1.596.000 982.000 908.000 636.000
Sum eiendeler 27.437.000 27.711.000 27.679.000 28.186.000 28.596.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 728.000 378.000 98.000 -267.000
Sum egenkapital 1.832.000 1.316.000 966.000 686.000 321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 2.000 4.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.040.000 24.884.000 25.759.000 26.453.000 27.136.000
Leverandørgjeld 105.000 152.000 46.000 30.000 235.000
Betalbar skatt 147.000 113.000 95.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 171.000 143.000 69.000 87.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.142.000 1.104.000 745.000 902.000 780.000
Sum kortsiktig gjeld 1.565.000 1.512.000 954.000 1.048.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 27.437.000 27.712.000 27.679.000 28.187.000 28.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 84.000 28.000 -140.000 -504.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 0.9 0.6
Soliditet 6.7 4.7 3.5 2.4 1.1
Resultatgrad 43.2 44.4 5 60.6 42.2
Rentedekningsgrad 1.8 1.5 1.4 1.5 0.7
Gjeldsgrad 1 20.1 27.7 40.1 88.1
Total kapitalrentabilitet 5.5 4.8 4.9 5.7 3.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex