Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kversøy Invest As
Juridisk navn:  Kversøy Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91771022
Mjømna 211 Mjømna 211 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 997274032
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.14%
Egenkapital  
  
-0.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 167.000 0 0 0
Resultat: -33.000 1.050.000 930.000 452.000 492.000
Egenkapital: 5.808.000 5.840.000 4.716.000 4.019.000 3.688.000
Regnskap for  Kversøy Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 167.000 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -76.000 -27.000 -27.000 -31.000
Driftsresultat -33.000 90.000 -27.000 -27.000 -31.000
Finansinntekter 0 1.190.000 957.000 500.000 531.000
Finanskostnader 0 -231.000 0 -21.000 -9.000
Finans 0 959.000 957.000 479.000 522.000
Resultat før skatt -33.000 1.050.000 930.000 452.000 492.000
Skattekostnad 0 -21.000 -232.000 -121.000 -109.000
Årsresultat -33.000 1.029.000 697.000 331.000 383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.421.000 6.288.000 5.666.000 4.113.000 3.893.000
Sum omløpsmidler 138.000 181.000 654.000 1.170.000 828.000
Sum eiendeler 6.559.000 6.469.000 6.320.000 5.283.000 4.721.000
Sum opptjent egenkapital 5.563.000 5.595.000 4.501.000 3.804.000 3.473.000
Sum egenkapital 5.808.000 5.840.000 4.716.000 4.019.000 3.688.000
Sum langsiktig gjeld 751.000 526.000 526.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 102.000 1.078.000 1.264.000 1.033.000
Sum gjeld og egenkapital 6.559.000 6.468.000 6.320.000 5.283.000 4.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 167.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 167.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -76.000 -27.000 -27.000 -31.000
Driftskostnader -33.000 -76.000 -27.000 -27.000 -31.000
Driftsresultat -33.000 90.000 -27.000 -27.000 -31.000
Finansinntekter 0 1.190.000 957.000 500.000 531.000
Finanskostnader 0 -231.000 0 -21.000 -9.000
Finans 0 959.000 957.000 479.000 522.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 1.029.000 697.000 331.000 383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.421.000 6.288.000 5.666.000 4.113.000 3.893.000
Sum anleggsmidler 6.421.000 6.288.000 5.666.000 4.113.000 3.893.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 15.000 0 0 5.000
Andre fordringer 127.000 48.000 644.000 500.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 117.000 10.000 16.000 54.000
Sum omløpsmidler 138.000 181.000 654.000 1.170.000 828.000
Sum eiendeler 6.559.000 6.469.000 6.320.000 5.283.000 4.721.000
Sum opptjent egenkapital 5.563.000 5.595.000 4.501.000 3.804.000 3.473.000
Sum egenkapital 5.808.000 5.840.000 4.716.000 4.019.000 3.688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.078.000 688.000 285.000
Sum langsiktig gjeld 751.000 526.000 526.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 54.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 49.000 0 576.000 747.000
Sum kortsiktig gjeld 0 102.000 1.078.000 1.264.000 1.033.000
Sum gjeld og egenkapital 6.559.000 6.468.000 6.320.000 5.283.000 4.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 79.000 -424.000 -94.000 -205.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.6 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0 1.8 0.6 1.0 0.9
Soliditet 88.6 90.3 74.6 76.1 78.1
Resultatgrad 53.9
Rentedekningsgrad 0.4 22.5 55.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.5 19.8 14.7 9.0 10.6
Signatur
26.09.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex